Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахронії. Розглянуті питання перекладу на базі германських мов.

Опубліковано: 2015-05-26

Весь випуск

Когнітивна лінгвістика

Дискурсологія: семантика і прагматика