№ 1124 (2014): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання»

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, лінгвостилістики і граматики у синхронії та діахронії. Розглянуті питання перекладу на базі германських мов.

Опубліковано: 2015-05-26

Весь випуск

Когнітивна лінгвістика

Дискурсологія: семантика і прагматика