Том 16 (2023): ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК

Шестнадесетият том на «Дриновски сборник» е посветен на 70-годишния юбилей на неговия главен редактор, прочут украински учен-българист, доктор на историческите науки, професор, ръководител катедра «Нова и най-нова история» на Харковския национален университет «В. Н. Каразин», Чуждестранен член на Българската академия на науките Михаил Станчев. Освен тематичните дялове («История на България и българите», «Българската диаспора: история и съвременно състояние», «Балкански профили в историята», «България и Украйна в културни връзки и международни отношения», «Европеистиката като комплекс от научни дисциплини»), представени са традиционните рубрики: «Историография и изворознание», «Рецензии», «Научен живот», «In memoriam». Изданието е предназначено за професионални историци и етнолози, студенти от хуманитарни факултети и широка читателска аудитория.

Опубліковано: 2024-03-18

Статті

Рецензії