Архіви

 • ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК
  Том 16 (2023)

  Шестнадесетият том на «Дриновски сборник» е посветен на 70-годишния юбилей на неговия главен редактор, прочут украински учен-българист, доктор на историческите науки, професор, ръководител катедра «Нова и най-нова история» на Харковския национален университет «В. Н. Каразин», Чуждестранен член на Българската академия на науките Михаил Станчев. Освен тематичните дялове («История на България и българите», «Българската диаспора: история и съвременно състояние», «Балкански профили в историята», «България и Украйна в културни връзки и международни отношения», «Европеистиката като комплекс от научни дисциплини»), представени са традиционните рубрики: «Историография и изворознание», «Рецензии», «Научен живот», «In memoriam». Изданието е предназначено за професионални историци и етнолози, студенти от хуманитарни факултети и широка читателска аудитория.

 • ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК
  Том 15 (2022)

  П’ятнадцятий том є збірником статей за матеріалами міжнародної наукової онлайн-конференції Х Дриновські читання «Балкани в міжнародних відносинах: від пізньої Античності до епохи глобалізації», що відбулася в Харкові у 2021 р. за ініціативи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Комісії істориків Україна і Болгарія, Наукового товариства історії дипломатії і міжнародних відносин, Інституту історії України Національної академії наук України, Інституту балканістики з Центром фракології та Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики «Джерелознавство та історіографія», «Рецензії», «Наукове життя», «In memoria». Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.

 • ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК
  Том 14 (2021)

  Чотирнадцятий том є збірником статей за матеріалами конференції «Центрально- та Південно-Східна Європа після холодної війни: політичні, соціально-економічні та соціокультурні трансформації (до 30-річчя «Паризької хартії для Нової Європи»)», що відбулася в Харкові у 2020 р. за ініціативи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Університету «Луїджі Ванвітеллі» (провінція Кампанія, Італія), Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії наук України, Інституту балканістики з Центром фракології Болгарської академії наук. Також у томі представлено наукові розвідки учасників міжнародного круглого столу «Інфраструктура як чинник модернізації Центрально-Східної Європи у «довгому ХІХ столітті»», організованого у межах реалізації проєкту Жан Моне модуль «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє» 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики «Рецензії», «Наукове життя». Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.

 • Дриновський збірник
  Том 13 (2020)

  Тринадцятий том є збірником статей за матеріалами конфереції «ХІХ Дриновські читання. Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур», що відбулася в Харкові на базі університетського Центру болгаристики і балканських досліджень імені Марина Дринова у 2018 р. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики «Рецензії», «Наукове життя», «In memoriam». Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.

 • Дриновський збірник
  Том 12 (2019)

  Дванадцятий том є збірником статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи» і міжнародного симпозіуму «Болгарські імена в історії України і Молдови», що відбулися в Харкові на базі університетського Центру болгаристики і балканських досліджень імені Марина Дринова протягом 2018–2019 рр. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики «Рецензії», «Наукове життя», «In memoriam». Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.

 • Дриновський збірник
  Том 11 (2018)

  Одинадцятий том є збірником статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських
  читань на тему «Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи», що відбулися 11–12 травня 2017 року в Харкові на базі університетського Центру болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова. Міжнародна наукова конференція проводилася в рамках реалізації проекту № 574727-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Історія об’єднаної Європи: ідеї, проекти та інтеграція» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики «Рецензії», «Наукове життя» тощо. Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал. 

 • Дриновський збірник
  Том 10 (2017)

  Десятий том є збірником статей за матеріалами VIII Дриновських читань (2016) та наукових симпозіумів, що відбулися в Харкові на базі університетського Центру болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова протягом 2016-2017 рр. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики: «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», «Рецензії», «Наукове життя», «Ювілеї»». Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.

 • Дриновський збірник
  Том 9 (2016)

  Дев’ятий том є збірником статей за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань та наукових симпозіумів, що відбулися в Харкові на базі університетського Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова протягом 2014–2016 рр. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики: «Історіографія, джерелознавство, архівознавство», «Рецензії», «Наукове життя», «In memoriam». Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.

 • Дриновський збірник
  Том 8 (2015)

  Восьмий том є збірником статей за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань та наукових симпозіумів, що відбулися на базі університетського Центру болгаристики та балканських дослідженьімені М. Дринова протягом 2013–2014 рр. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики: «Джерела та джерелознавство», «Рецензії», «Наукове життя», «In memoriam». Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал

 • Дриновський збірник
  Том 6 (2013)

  Шостий том є збірником статей за матеріалами XII Кирило-Мефодіївських читань (Харків, 2012),  присвячених 200-річчю від дня народження академіка І. І. Срезневського, а також кількох наукових форумів молодих учених, що проходили у Харківському та Софійському університетах протягом 2011–2012 рр. Крім тематичних розділів представлені також традиційні для „Дриновських збірників“ рубрики: „Джерела та джерелознавство“, „Рецензії“, „Наукове та художнє життя“, „Ювілеї“. Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.