Редакційний штат

Редакційна рада

Салєнков В. Ю., (голова) голова Харківського міського товариства болгарської культури імені Марина Дринова, 61022, Харків, вул. Чичибабіна, 5;

Сорочан С. Б. , проф., д-р. і. наук, (заступник голови) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, s.b.sorochan@karazin.ua , https://orcid.org/0000-0001-9658-7931;

Айдачич Д., проф., д-р. філол. наук, Університетська бібліотека у Белграді, бул. Крала Александра, 71, Београд, Сербія, 135505, dejajd@gmail.com;

Соломон Ф., проф., д-р, директор відділу історії міжнародних відносин Інституту історії імені А. Д. Ксенополя Академії наук Румунії, Ясси, вул. Кароля I, буд. 8 Румунія, 700505, Ясси, flavius.solomon@yahoo.de;

Хидзик Ю. Є., голова благодійного фонду «Іоанн Рильський», urp.yuriy@gmail.com;

Червенков Н. Н., проф., д-р. і. наук, голова наукового товариства болгаристів Республіки Молдови, chervencov@mail.ru;

Чернявський Г. Й., проф., д-р. і. наук, запрошений дослідник Університету Джона Гопкінса (Балтімор), Колестон корт, 5, ап. 1 D, Балтімор, MD, 21215, США, gchernyavskiy@gmail.com.

 

Редакційна колегія

Станчев М. Г., проф., д-р. і. наук, іноземний член БАН (головний редактор) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, stanchev.m@gmail.com , https://orcid.org/0000-0002-2034-5087;

Елдаров Св., проф., д-р. і. наук (зас. головного редактора) Інститут балканістики з Центром тракології БАН, вул. Московська, 45, Софія, 1000, Болгарія, veldarov@abv.bg, https://orcid.org/0000-0002-1000-8394;

Миколенко Д. В., доц., д-р. і. наук (зас. головного редактора) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, dmykolenko@karazin.ua , https://orcid.org/0000-0002-3953-6510;

Ченчик Д. В., доц., канд. і. наук (відповідальний секретар) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, d.v.chenchyk@karazin.ua , https://orcid.org/0000-0003-3001-1387;

Шкабура Я. І. (технічний секретар) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, ya.shkabura@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-1541-9317;

Бачинська O. А., проф., д-р. і. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, ул. Дворянська, 2, 65082 Одеса, Україна, olena_an@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-0496-5742;

Бубенок О. Б., проф., д-р. і. наук, Інститут сходознавства ім. А. Кримського Національної академії наук України, 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4, helgebub@i.ua, https://orcid.org/0000-0002-0104-6081;

Вачков Д., доц., д-р, Інститут історичних досліджень БАН, бул. „Шипченський проход“ № 52, буд. 17, Софія, 1113, Болгарія, daniel.vatchkov@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-4613-1690; 

Георгієв Д., проф., д-р, Університет Св. Кирила і Методія у Скоп’є, Інститут національної історії, вул. Глігов Прлічев, 3, 1000, Скоп’є,  Республіка Північна Македонія, gjorgiev@yahoo.com;

Готовська-Хенце Т., доц., д-р. і. наук, Інститут історичних досліджень БАН, бул. „Шипченський проход“ № 52, буд. 17, Софія, 1113, Болгарія, tgotovska@abv.bg , https://orcid.org/0000-0002-9099-8593;

Домановський А. М., доц., канд. і. наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, andriy.domanovsky@karazin.ua , https://orcid.org/0000-0001-8434-3374;

Коваленко Т. М., доц., канд. і. наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, teti.kovalenko@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0001-8309-8071

Кравченко В. В., проф., д-р. і. наук, директор Канадського Інституту українських студій, кафедра історії і класики Альбертського університету, 116 вул. і 85 авеню, Едмонтон, Канада, T6G 2R3, kravchenkovv@yahoo.com;

Круглашов А. М., проф., д-р. політ. наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2, akruglas@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0611-2698;

Куделко С. М., проф., канд. і. наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, tronkocentr@karazin.ua,  https://orcid.org/0000-0003-1630-8774;

Лозанова-Станчева В., проф., д. мист., Інститут балканістики з Центром тракології БАН, вул. Московська, 45, Софія, 1000, Болгарія, lozanova_vanya@yahoo.com; https://orcid.org/0000-0002-8057-8018; 

Любичев М. В., проф., д-р. і. наук Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, m.v.lyubychev@karazin.ua , https://orcid.org/0000-0002-1010-1425;

Микитенко О. О., пр.н.с., д-р. філол. наук, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського вул. Володимирська, 54, Київ, Україна, 01030, Mukutenko_OO@nas.gov.uа;

Мільчев В. І., проф., д-р. і. наук, Запорізький національний університет 69000, м. Запоріжжя, вул.Жуковського, 66, vladmilchev@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-4432-3322;

Наумов С. О., проф., д-р. і. наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, sonaumov@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-0289-4357;

Николов Г., доц., д-р, Софійський університет Св. Климента Охридського, бул. Царя Визволителя, 15, Софія, 1504, Болгарія, gnikolov2@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8066-7582;

Палангурський М., проф., д-р. і. наук, Великотирновський університет Св. Кирила і Методія, вул. Теодосія Тирновського, 2, 5003 Велико Тирново, Болгарія, m.palangurski@uni-vt.bg, https://orcid.org/0000-0003-0586-1427; 

Потрашков С. В., проф., д-р. і. наук, Харківська державна академія культури, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, potrashkoff2012@yandex.ua; https://orcid.org/0000-0001-5573-0121; 

Романюк О. I., проф., д-р. політ. наук, Харківська державна академія культури, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, olexromanyuk@ukr.net , https://orcid.org/0000-0002-8756-9018 ;

Ручинська О. А., доц., канд. і. наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, o.a.ruchynska@karazin.ua , ORCID https://orcid.org/0000-0002-6776-1598;

Сімеонова Л., проф., д-р. і. наук, Інститут балканістики з центром тракології – БАН, вул. Московська, 45, Софія 1000, liliana_simeonova@balkanstudies.bg , https://orcid.org/0000-0001-2345-6789;

Страшнюк С. Ю., доц., канд. і. наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи 4, 61022, Харків, Україна, straser57@gmail.com , https://orcid.org/0000-0003-1725-5053;

Христов П., доц., д-р, Інститут етнографії і фольклористики з Етнографічним музеєм – БАН; Софія 1000, вул. Московська, 6-А, hristov_p@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0003-3589-4668;

Шпик І. Є., доц., канд. і. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, i-shpyk@ukr.net