Том 30 (2016): Питання політології

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 15 від 28.11.2016 р.)

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2017-06-15

Весь випуск

ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ