КРИТИКА НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА НЕОКОНСЕРВАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ У ХХІ СТОЛІТТІ

  • І. П. Печеранський
Ключові слова: неолібералізм, неоконсерватизм, Вашингтонський консенсус, комунітаризм, секулярний юридизм і юснатуралізм, некласична релігійність, ринковий фундаменталізм

Анотація

Піддається  критиці  неоліберальна  політична  модель,  розглядається  криза,  яку  вона переживає на початку ХХІ століття. Показано, що дух нетерпимості та ортодоксії, вплив якого  сьогодні  відчувається  в  Європі,  з’являється  в  результаті  домінування  «ринкового фундаменталізму»  та  транснаціональної  політики  неолібералізму,  доктрина  якого (вашингтонський  консенсус)  ґрунтується  на  секулярному  юридизмові  та  некласичній релігійності,  грошовому  феодалізмові,  секулярно-гедоністичній  моделі життя,  гностичній моделі  знання,  раціонально-науковому  натуралізмі  та  юснатуралізмі.  Доводиться,  що неолібералізм  по-українськи,  який  утворився  в  результаті  застосування  цих  принципів  до пострадянських  українських  реалій,  привів  до  влади  олігархічно-капіталістичний  клас,  що знаходиться  у  консолідованій  зв’язці  з  пострадянською  бюрократією.  У  зв’язку  з  цим стверджується,  що  для  України  на  сучасному  етапі  становлення  її  державності неоліберальний  консенсус  є  неприродним  і фатальним, таким, що  руйнує  її  «цивілізаційний образ»,  тоді  як  новий,  переважно  комунітаристський,  формат  ідеологічного  консенсусу, дозволяє розкрити потенціал неоконсерватизму як ідеології розвитку української держави та нації у новому тисячолітті.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Колупаева Ю.В. Лоббирование интересов транснациональных корпораций в Евросоюзе / Ю.В. Колупаева // Известия Российского государственного педагогического университета им. И.А. Герцена. – 2013. – №161. – С. 133-138.

Lowi T. Our Millenium: Political Science Confronts the Global Corporate Economy / T. Lowi // International Political Science Review. – 2001. – Vol. 22. – № 2. – P. 131-150.

Русакова О. Ф. Современная политическая философия: предмет, концепты, дискурс / О.Ф. Русакова. – Екатеринбург: ИД «Дискурс-Пи», 2012. – 400 с.

Щипков А.В. Либерализм и социал-консерватизм в современном идеологическом дискурсе: дисс. … док. полит. наук: 23.00.03 / А.В. Щипков; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 2016. – 412 с.

Хмелинин А.А. Неолиберальный дискурс / А.А. Хмелинин // Дискурс-Пи: научный журнал. – 2014. – №4 (17). – С. 25-28.

Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 296 с.

Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение / Д. Харви. – М.: Поколение, 2007. – 288 с.

Heffer S. Rise of the Fourth Reich, how Germany is using the financial crisis to conquer Europe / S. Heffer [Electronic Resource] // Daily Mail. – 2011. – 17th August. – Mode of access: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2026840/European-debt-summit-Germanyusing-financial-crisis-conquer-Europe.html.

Козлихин И. Ю. Юридический позитивизм и теория естественного права: конфликт или комплементарность? / И. Ю. Козлихин // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков: материалы конференции, посвященной 40-летию юрид. фак. ДВГУ. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. – Ч. 1. – С. 28-30.

Чернавский М. Ю. Либерализм и консерватизм: социально-философский анализ: дисс. … док. филос. наук: 09.00.11 / М.Ю. Чернавский; МПГУ. – М., 2009. – 410 с.

Неклесса А. Неопознанная культура. На каком языке говорит будущее? /А. Неклесса [Електронний ресурс] // Интелрос: сайт. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/4969-aleksandr-neklessaneopoznannaya-kultura-na-kakom-yazyke-govorit-budushhee.html.

Тренор П. Неолиберализм: происхождение, теория, определение / П. Тренор [Електронний ресурс] // Диалоги (Dialog). – 9 марта 2006 года. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ru/cross/page6043.html.

Bloom H. The American Religion: The Emergence of the Post-Christian Nation / H. Bloom; Second edition. – NY: Chu Hartley Publishers, 2006.– 305 p.

Іщенко В. Неолібералізм з українською специфікою? / В. Іщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://commons.com.ua/neoliberalizm-z-ukrayinskoyu-spetsifi/.

Кукурудза І.І. Фіаско неоліберальних перетворень в Україні / І.І. Кукурудза // Вісник
Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – №4 (256). – С. 11-21.

Сэндел М. Что нельзя купить за деньги. Моральные ограничения свободного рынка / М. Сэндел. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 320 с.

Лібералізм та модернізація (за матеріалами «круглого столу») // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 4-25.

Chomsky N. Profit over People – Neoliberalism and Global Order / N. Chomsky. – N.Y.: Seven Stories Press, 1999. – 288 p.

Деменко О. Українська геополітика XXI ст.: євразійство чи євроінтеграція? / О. Деменко // Людина і політика. – 2004. – №1. – С. 73-82.

Фишман Л.Г. Либеральный консенсус: дрейф от неолиберализма к коммунитаризму? / Л.Г. Фишман // Полис. Политические исследования. – 2014. – № 4. – C. 152-165.

Лэш К. Восстание элит и предательство демократии / К. Лэш. – М.: «Логос», «Прогресс», 2002. – 224 с.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Печеранський, І. П. (2017). КРИТИКА НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА НЕОКОНСЕРВАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ У ХХІ СТОЛІТТІ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 22-29. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8646
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ