Міжнародна індексація журналу

Журнал індексується та/або реферується у таких міжнародних наукометричних, повнотекстових та реферативних базах даних, як DOAJ.