Процес рецензування

Порядок рецензування рукописів статей у журналі "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології":

1. Експертна оцінка рукописів наукових статей проводиться з метою підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології".

2. "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології" використовує подвійне сліпе експертне рецензування:

  • рецензент не знає особистих даних автора / авторів;
  • автор / автори не знають особистих даних рецензента.

3. Наукові статті, подані до редакції, проходять первинний контроль щодо повноти та правильності їх реєстрації та відповідності вимогам до рукопису, викладеним на сайті.

4. Первинний експертний огляд наукової статті проводиться головним редактором або заступником головного редактора.

5. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає рецензента за складом редакції, яка здійснює нагляд за відповідним науковим напрямом, для публікації статті. У разі відсутності члена редакційної колегії - куратора відповідного напрямку, головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента наданої статті. Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомими фахівцями з теми поданої рукопису та опубліковані в галузі досліджень (бажано протягом останніх 5 років).

6. Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:

  • рекомендувати статтю для публікації;
  • рекомендувати статтю для її публікації після авторської редакції з урахуванням висловлених коментарів та побажань;
  • не рекомендую статтю для публікації.

Якщо рецензент рекомендує розмістити статтю після її перегляду, враховуючи коментарі, або не рекомендує статтю для публікації, в огляді має бути зазначена причина такого рішення.

7. Необхідним елементом рецензії має бути оцінка рецензента щодо особистого внеску автора у вирішення проблеми, що розглядається.

8. Наукові статті можуть бути надіслані для подальшого рецензування у разі:

  • недостатньої кваліфікації експертів у питаннях, розглянутих у науковій статті;
  • недостатньо високого рівня первинного експертного судження;
  • гострої суперечки щодо положень, висловлених у науковій статті.

9. Виконаний огляд надсилається до редактора електронною поштою у вигляді сканованої копії.

10. Редакція надсилає копії рецензій авторам (без назви, щоб не розголошувати дані рецензента) або мотивовану відмову редакції у публікації саме цього рукопису.