ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ЯК ФОРМАЛІЗОВАНІ ПАТРОНАЖНО-КЛІЄНТАРНІ МЕРЕЖІ

  • А. М. Ганжа
Ключові слова: клани, фінансово-промислові групи, патронажно-клієнтарні мережі, партійні субститути, політичні партії, пошук ренти

Анотація

Розглядаються  політичні  партії  України  як  формалізовані  патронажно-клієнтарні мережі, метою яких є пошук оптимальної позиції на політичному полі задля отримання ренти. Особливу увагу приділено ролі фінансово-промислових груп у і кланів у формуванні та  функціонуванні  партійних  інститутів  в  умовах  неопатримоніального  політичного процесу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Шаповаленко М.В. Политическое развитие современных переходных обществ: теоретические подходы и основные тенденции: монография / М.В. Шаповаленко. – Х.: ХНУВД, 2007. – 340 c.

Касьянов Г. Украина 1991-2007: очерки новейшей истории / Г. Касьянов. – К.: Наш час, 2008. – С 230 -240.

Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/.

Шведа. Ю. Політичні партії України: виборчі партії чи виборчі проекти? // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С. 176-180.

Фисун А.А. Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и
тенденции развития / Александр Анатольевич Фисун // Ойкумена: Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Под ред. А.А. Фисуна. – Харьков: Золотые страницы, 2011. – Вып. 8. – С. 119-127.

Fisun O. Ukrainian Teeter-Totter: Vices and Virtues of a Neopatrimonial Democracy / Oleksandr Fisun // PONARS Eurasia Policy Memo. – 2010. – No.120.

Hale H. Why Not Parties In Russia? Democracy, Federalism, and the State / Henry Hale. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже. – М.: Академический проспект, 2005. – 544 с.

Fisun O. The Future of Ukraine’s Neopatrimonial Democracy / Oleksandr Fisun // PONARS Eurasia Policy Memo. – 2015. – No. 394.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Ганжа, А. М. (2017). ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ЯК ФОРМАЛІЗОВАНІ ПАТРОНАЖНО-КЛІЄНТАРНІ МЕРЕЖІ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 62-65. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8656
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ