ПРОБЛЕМА СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

  • О. Е. Литвин
Ключові слова: секуляризація, релігія, приватизація релігії, десекуляризація

Анотація

Розглянуто  основні  ознаки  класичного  секуляризованого  політичного  режиму сучасності.  Здійснено  аналіз  проблем  і  слабких  моментів  цієї  теорії  та  прослідковано поступовий  перехід  до  нової  форми  взаємодії  релігії  і  політики  всередині  держави. Визначені  основні  причини  розвитку  та  форми  поширення  десекуляризації.  Визначено сучасні  форми  поширення  впливу  релігії  на  політику  та  сформульовані  ознаки  процесу десекуляризації у державі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Твалтвадзе А. Г. Секуляризация как фактор общественного прогресса / А.Г. Твалтвадзе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000025/st007.shtml.

Аникин Д.А. История религии: конспект лекций / Д.А. Аникин. – М.: Высшее образование, 2008 - 192 с.

Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні XX-XXI століття: монографія // С.І. Здіорук – К.: Знання України, 2005. – 552 с.

Хабермас Ю. Против «воинствующего атеизма». «Постсекулярное» общество – что это такое? / Ю. Хабермас [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.russ.ru/pole/Protivvoinstvuyuschego-ateizma.

Casanova J. The Secular and Secularisms / José Casanova // Social Research. – 2009. – Vol. 76. – No.4. – P. 1049-1066.

Паращевин М. Теория секуляризации в европейском научном дискурсе / М. Паращевин // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. - № 2. – С. 90-102.

Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации / В. Карпов // Государство-религия-церковь. – 2012. – №2. – С. 114-164.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Литвин, О. Е. (2017). ПРОБЛЕМА СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 127-131. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8667
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ