СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • R. Zaporozhchenko
Ключові слова: Європейський Союз, SWOT-аналіз, глобальне управління, міжнародна організація, інтеграція

Анотація

Аналізується  політичний  вимір  Європейського  Союзу  з  використанням  методу  SWOT-аналізу, що  дозволяє  визначити  основні  чотири  напрямки:  сильні  сторони,  слабкі  сторони, можливості та  загрози. Визначено та представлено огляд на  ключові вектори політичного виміру ЄС та запропоновано рекомендації щодо їх трансформації і модернізації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Quincy R. SWOT Analysis: Raising capacity of your organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socialwork.rutgers.edu/Libraries/Huamin/Brochure_2.sflb.

European Maritime Safety Agency [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.emsa.europa.eu/
European Defence Agency [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eda.europa.eu/

European Police Office [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.europol.europa.eu/

European Parliament / Results of the 2014 European elections [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/election-results-2014.html.

Вінникова Н.А. Трансформаційні виклики радикалізації європейської системи політичного представництва / Н. А. Вінникова // Politicus: Науковий журнал. – 2016. – Вип. 2. – С. 48-54.


European Parliament Eurobarometer (EB/EP 84.1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2015parlemeter/eb84_1_synthese_analytique_partie_II_en.pdf

Standard Eurobarometer (№ 82) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_first_en.pdf

European Union External Action [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/index_en.htm

Представництво Європейського Союзу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm.

EU legal framework on asylum and irregular immigration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551333/EPRS_BRI%282015%29551333_EN.pdf.

European opinions of the refugee crisis in 5 charts [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/.

European Central Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecb.europa.eu/.

European Investment Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eib.org/.

North Atlantic Treaty Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nato.int/

IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx.

The World Bank and the Emerging World Order. Adjusting to multipolarity at the second decimal point [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ciaonet.org/attachments/18025/uploads

Brexit vote highlighted UK’s discontent with EU, but other European countries are grumbling too [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/24/brexit-vote-highlighted-uks-discontent-with-eu-but-other-european-countries-are-grumbling-too/.

The public supports a transatlantic trade pact – for now [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.reuters.com/great-debate/2013/02/19/the-public-supports-a-transatlantic-trade-pact-for-now/.

Illegal migration to EU rises for routes both well-worn and less-traveled [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/18/illegal-migration-to-eu-rises-for-routes-both-well-worn-and-less-traveled/.

Eurostat regional yearbook 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Zaporozhchenko, R. (2017). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 114-119. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8665
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ