ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФАКТОР ОПТИМАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

  • О. М. Довбня
Ключові слова: державність, громадянське суспільство, політична нація, етнос

Анотація

Розглядається  роль  громадянського  суспільства  у  процесі  становлення  й  удосконалення української державності. Досліджується зв’язок  громадянського суспільства та політичної нації.  Окреслюються  шляхи  поєднання  зарубіжного  досвіду  розбудови  держави  та специфічних умов України у процесі глобалізації та євроінтеграції.  Показано  роль  місцевого  самоврядування  у  врахуванні  й  реалізації  етнічних  і  локальних особливостей  різних  регіонів  унітарної  держави.  Підкреслюється  роль  неформальних інститутів громадянського суспільства у розв’язанні конфліктних ситуацій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Даль Р. Введение в теорию демократии / Р. Даль. – М.: Мысль, 1991. – 282 с.

Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 486 с.

Шкаратан О.И. От этакратизма к становлению гражданского общества / О.И. Шкаратан, Е.Н. Гуренко // Рабочий класс и современный мир. – 1990. – № 3. – С.153-158.

Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза / М.С. Восленский. – М.: Советская Россия совм. с М.П. «Октябрь», 1991. – 624 с.

Полохало В. Негражданское общество как политический феномен Украины. Отражение социального характера «среднего» украинца в избирательном процессе /В. Полохало // Политческие исследования. – 1999. – № 6. – С. 25-33.

Время. – Х., 2016. – 17 ноября. – С.6.

Картунов О. Західні теорії нації. Плюралізм думок, дефіцит понять / О. Картунов // Віче. – 1995. – № 6. – С.80-93.

Рубинский Ю.И. Французы у себя дома / Ю.И. Рубинский. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 285 с.

Дубнянский М. Отто Бисмарк: железом и кровью / М. Дубнянский // Личности. – 2009. – № 3. – С.33-44.

Зеленина Е. Национальный вызов на ближайшие десятилетия / Е. Зеленина // Время. – Х., 2016. – 11 августа. – С.1-2.

Грозит ли украинцам вымирание? // Время. – Х., 2016. – 13 сентября. – С.5.

Всеукр. перепис населення 2001 /Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/.

Вести. – 2016. – 2 ноября. – С.3.

Винниченко Т. Иоган Вольфанг Гёте: Человек / Т. Винниченко // Личности. – 2013. – № 4. – С.4-27.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Довбня, О. М. (2017). ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФАКТОР ОПТИМАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 34-40. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8648
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)