ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ТЕОРІЇ

  • О. А. Баталов
Ключові слова: політична теорія, постколоніальні дослідження, орієнталізм, постколоніалізм, "захисний" та "агресивний" націоналізм

Анотація

Проаналізовано  місце  постколоніальних  досліджень  в  сучасній  світовій  та українській  політичній  теорії.  Зроблено  висновок,  що  методологія  постколоніальних досліджень  надає  новий  ракурс  аналізу  процесів  націотворення,  політичної  культури, внутрішньої державної політики, міжнародних відносин та глобалізації. Однак в Україні, незважаючи  на  майже  двадцятирічній  досвід  вивчення  постколоніалізму,  зазначена методологія  використовується  лише  фрагментарно,  а  наукові  тексти  зазвичай пишуться під впливом принципів "захисного" націоналізму.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Саид Э. Ориентализм: западные концепции Востока / Эдвард Саид. – СПб.: Русский Міръ, 2006. – 640 с.

Саїд Е. Культура й імперіалізм / Едвард Саїд. – К. : Критика, 2007. – 608 с.

Said E. A Window on the Word / Edward Said // The Guardian. – 2003. – Aug., 2. – P. 4-6.

Вульф Е. Європа і народи без історії / Ерік Вульф; [пер. з англ. І. Пошивайла]. – К. : КМ Академія, 2004. – 535 с.

Вулф Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Ларі Вулф; [пер. з англ. С. Біленького]. – К. : Критика, 2009. – 592 с.

Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Томпсон Е. М.; [пер. з англ. М. Корчинської]. – К. : Основи, 2008. – 368 с.

Голубкина С.Е. О некоторых тенденциях развития постколониальных исследований / С.Е. Голубкина // Вестник Мининского ун-та. – 2016. – Вып. 1-2. – С. 20-22.

Сінченко О. Постколоніальні дослідження: український вимір : [Електронний ресурс] / Олексій Сінченко. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/5960/2/O_Sinchenko_LPMIT_3_GI.pdf.

Павлишин М. Козаки з Ямайки: постколоніальні риси в сучасній українській культурі / Марко Павлишин // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 223-237.

Сивокінь Г.М. «Постколоніалізм» в сучасній українській літературі: симптоми, тенденції, явища / Григорій Матвійович Сивокінь // Сивокінь Г.М. У вимірах сприймання. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій. – К. : Фенікс, 2006. – С. 90-105.

Іванишин П.В. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти) : Моногр. / Петро Васильович Іванишин. – Дрогобич : «Відродження», 2005. – 308 с.

Шумило Н.М. Під знаком національної самобутності / Наталія Микитівна Шумило. – К.: Задруга, 2003. – 354 с.

Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії / Олена Юрчук. – К. : «Академія», 2013. – 224 с.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Баталов, О. А. (2017). ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ТЕОРІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 5-7. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8639
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ