Політика відкритого доступу (Open Access)

Редакція видання дотримується політики "відкритого доступу" до опублікованими матеріалами. Під "відкритим доступом" відповідно до Будапештської ініціативи "Відкритий доступ" (БІОДОМ) редакція має на увазі вільний доступ до опублікованих в журналі матеріалів через Інтернет і право кожного користувача читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або робити посилання на повнотекстові статті , проводити пошук роботами-індексаторами, вводити їх як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, що регулюють доступ до Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій галузі має бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи і її цитуванні.