Галузь та проблематика журналу

"Питання політології" присвячені розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації, а саме:

  • особливості застосування дефініцій у політичних науках;
  • посткомуністичні трансформації;
  • політичні комунікації в умовах транзитивної демократії в Україні під кутом діяльності її суб'єктів;
  • питання зміни президентсько-парламентської системи на парламентсько-президентську в результаті політичних домовленостей;
  • інституціональні проблеми та сутнісні вади сучасних моделей електоральної демократизації, на прикладі виборчої моделі України;
  • питання ефективності використання в сучасній практиці муніципального управління різноманітних інструментів планування територіального розвитку міст;
  • специфіка виборчих кампаній в Україні;
  • сутнісні основи формування в Україні громадянського суспільства та проблеми встановлення діалогу між державою та організаціями, що захищають інтереси громадян;
  • підвищення ефективності управління посттоталітарного українського суспільства;
  • громадська думка і громадянська свідомість, їх взаємозв'язок, тощо.