МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ

  • Ю. М. Біденко
Ключові слова: корупція, патронаж, ренто-орієнтована поведінка, публічна сфера, дерегуляція, криміналізація, попередження корупції

Анотація

Висвітлюються  підходи  до  розуміння  корупції,  серед  яких  правовий,  політико-економічний,  системний  та  функціональний.  Підкреслено,  що  від  визначення  сутності цього  феномена  залежить  державна  політика  в  галузі  запобігання  та  боротьби  з корупційними  явищами.  Показано,  що  на  відміну  від  міжнародних  документів,  які трактують  корупцію  широко  та  закликають  до  боротьби  з  нею,  використовуючи  як прямі,  так  і  непрямі  інструменти  (контроль  над  політичними  партіями,  публічними фінансами та  закупівлями,  реформування  державної  служби,  залучення  громадянського суспільства до прийняття рішень), в українській політиці понад 20 років застосовувався підхід з криміналізації корупції і локалізації боротьби з нею в правоохоронній системі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Фукуяма Ф. Що таке корупція? / Френсіс Фукуяма; пер. з англ. М. Мишкала [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/52257.

Кауфман Д. Корупція в тумані двозначності / Д. Кауфман // Політика і час. – 1998. – № 1. – С. 58-65.

Nye J.S. Corruption and Political Development: A Cost-benefit Analysis / J.S.Nye // American Political Science Review.– 1967. – Vol. 61(2). – P. 417-427.

Делла Порта Д. Действующие лица в коррупции: политические бизнесмены в Италии / Д. Порта Делла // Международный журнал социальных наук. – 1997. – № 16. – С. 55-73.

Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы / С. Роуз-Аккерман; пер. с англ. О.А. Алякринского. – М.: Логос, 2003. – 343 с.

Шихата И. Взятка как рента за монопольное положение чиновников / И. Шихата // Чистые руки: Будущее без коррупции. – 1999. – № 1. – С. 32-36.

Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / керівник авт. кол. І.О. Ревак. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 220 с.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): міжнародний документ від 27.01.1999 № ETS173 // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 47-48. – С. 2028.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції: міжнародний документ від 31.10.2003 (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V) // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4rada.gov.ua.

Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовт. 1995 р. № 356/95-ВР // Відомості Верховної ради України. – 1995. – №34. – Ст. 266.

Тіньков А. Л. Правові засади запобігання політичній корупції в органах державної влади України / А. Л. Тіньков // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1 (41). – С. 341-348.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009 № 1506-VI [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1506-17.

Aнтикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: Ключові законодавчі аспекти, 2016. / ред. Ф. Флурі та В. Бадрака. – К.: Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, 2016. – 224 с.

Національна система доброчесності. Україна – 2015 / Д. Ковриженко, О. Чебаненко, Е. МакДевітт. – К.: Transparency International Україна, 2015. – 224 с.

Аналіз практики правозастосування у справах, пов’язаних із корупцією. Результати громадського дослідження / упоряд. Ю.Стасюк. – Львів: ІПЦ «Наше право», 2013. – 92 с.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. Ред. від 01.08.2016 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page.

Антикорупційна політика в Україні: доповідь від платформи громадянського суспільства / О. Хмара, А. Волошина [Електронний ресурс] // Платформа Україна-ЄС, 2-е засідання, 11 лютого 2016 р., Брюссель. – Режим доступу: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/csp-ua-anticorruption-report_ukr.pdf.

Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики: [резюме дослідження] / Р. Рябошапка, А. Кухарук, М. Хавронюк, М. Хмара; Укл.: А. Волошина. – К.: Transparency International Ukraine, 2015. – 16 с.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Біденко, Ю. М. (2017). МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 13-22. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8645
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ