Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

Журженко Т. Ю. – профессор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України;

Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, декан філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна;

Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Розумний М. М. – докт. політ. наук;

Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

 Рубанов В.В. – доктор політичних наук, професор каф. політології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 Работягова І. В. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).