ІНДЕКС ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ В УМОВАХ РІЗНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРІВ ДО ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

  • П. Г. Гнатенко
Ключові слова: диспропорційність, виборча система, індекс Галлахера, політична партія, місцеві вибори

Анотація

Аналізуються виборчі системи,  застосовувані на виборах до Харківської міської ради 5-7 скликань.  Акцент  зроблено  на  доведенні  впливу  виборчої  системи  на  результати  виборів.  Порівнюється  українське  законодавство  різних  років,  згідно  з  яким  проводилися  відповідні вибори.  Вказано  на  залежність  результатів  виборів  не  лише  від  використовуваної  певної виборчої  системи,  але  й  від  можливої  альтернативи  «проти  всіх»,  вказаної  у  виборчому бюлетені.  За  допомогою  «індексу  Галлахера»  порівнюється  рівень  диспропорційності Харківської міської ради 5-7 скликань.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Демократичні принципи виборів: суть та типологія / М. Бучин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип. 20. – С. 37-42.

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1667-15/page.

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17.

Закон України «Про місцеві вибори» [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-19.

Balinsky M. Fair Representation / M.L. Balinsky, H.P. Young. – New Haven: Yale University Press, 1982. – 195 p.

Авксентьєв А.О. Основні моделі виборчих систем та деякі ефекти від їхнього застосування: український контекст / А.О. Авксентьєв // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Сер. «Питання політології». – 2013. – № 1073, Вип. 24. – С. 32-41.

Gallagher M. Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas, Thresholds,
Paradoxes and Majorities / Michael Gallagher // British Journal of Political Science. –1992. – Vol. 22. – No. 4. – P.469-496.

Чабанна М. Визначення диспропорційності представництва українських парламентських партій у контексті індексування інституційних засад демократії / Маргарита Чабанна // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. – 2014. – №14. – С. 113-125.
Опубліковано
2017-06-15
Як цитувати
Гнатенко, П. Г. (2017). ІНДЕКС ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ В УМОВАХ РІЗНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРІВ ДО ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 79-85. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8659
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ