ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ РЕЖИМІВ

  • М. В. Шаповаленко
Ключові слова: посткомуністичний режим, демократія, демократичний транзит, легітимність, делегітимація

Анотація

Розглянуто особливості легітимації посткомуністичних режимів. На підставі аналізу практики інституціональних змін у вимірі конституювання зроблено висновок, що нестабільність правової бази та зверхнє ставлення  до  правил гри з боку політичних акторів прирікає режими на постійний процес делегітимації. Крім того, розмиваються ціннісні основи посткомуністичної трансформації. Підкреслено, що для подолання  постійного синдрому делегітимації слід більше спиратися на формальні інститути і правила.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия / М. Доган // Социс. – 1994. – № 6. – С. 147-155.

Easton D. The Analysis of Political Systems / D. Easton // Comparative Politics: Notes and Readings / Ed. by R.C. Macridis and B.E. Brown. – Homewood: The Dorsey Press, 1961. – 577 p.

Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма // Юрген Хабермас. – М.: Праксис, 2010. – 272 с.

Висоцький О.Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія та практика // О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 318 с.

Висоцький О.Ю. Політична влада в Україні: проблеми легітимації та модернізації / О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Інновація, 2012. – 132 с.

Цокур Є. Г. Використання принципу імперативності в контексті легітимізації політичної влади України / Є.Г. Цокур // Гілея: наук. вісник. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 160-167.

Баталов О.А. Легітимність державної влади у постімперському (постколоніальному) суспільстві: приклад України / О.А. Баталов // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна «Питання політології». – Х., 2016. – Вип. 29. – С.55-59.

Nation in Transit 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2016.

Фісун О. Неформальні інститути та неопатримоніальна демократія в Україні / Олександр Фісун // Агора. – К., 2016. – Вип. 17. – С.9-13.

Fisun O. Ukrainian Teeter-Totter: Vices and Virtues of a Neopatrimonial Democracy / Oleksandr Fisun // PONARS Eurasia Policy Memo. – 2010. – No.120.
Як цитувати
Шаповаленко, М. В. (1). ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ РЕЖИМІВ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 30, 52-54. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/8674
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)