• Питання політології
  Том 35 (2019)

   Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 9 від 30.09.2019 р.).

  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015.

 • Питання політології
  Том 34 (2018)

  У Віснику розглядаються актуальні проблеми теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

  Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

  Вісник є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).

  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 13 від 17.12.2018 р.).

   


  Редакційна колегія:

  ORCID_ID_min31.png Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

  Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

  Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

  Журженко Т. Ю. – профессор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

  Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України;

  Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, декан філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна;

  Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

  Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Розумний М. М. – докт. політ. наук;

  Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

  ORCID_ID_min31.png Рубанов В.В. – доктор політичних наук, професор каф. політології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  ORCID_ID_min31.png Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  ORCID_ID_min31.png Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  ORCID_ID_min31.png Работягова І. В. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).

   

  Політика редакційної колегії:

  1. Редакційна колегія несе відповідальність за опубліковані матеріали.

  2. Редакційна колегія зобов’язується приймати чесні, неупереджені висновки на основі принципу рівного рецензування.

  3. Редакційна колегія сприяє прозорості видавничого процесу та відповідному звітуванню.

  4. Редакційна колегія слідкує за дотриманням стандартів доброчесності поданих статей, зобов’язуючи авторів вносити зміни у подані матеріали за умов порушення професійної етики та вищезазначених стандартів.

  5. Редакційна колегія заздалегідь сповіщає авторів про вимоги до публікацій.

  6. Редакційна колегія не публікує матеріалів рекламного характеру.

  7. Редакційна колегія вимагає від авторів правильного доброчесного посилання на вказаних у статті авторів за стандартами МОН.

  8. Редакційна колегія покликана заохочувати авторів до дотримання високих стандартів наукової публікації.

   

  Етичний кодекс:

  Редакція Віснику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології" у своїй діяльності керується нормами, викладеними у наступних роботах:

  Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017),

  Етичний кодекс ученого України  

  "Норми поведінки й найкраща практика для редакторів" (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складені Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics) (http://publicationethics.org)

  Міжнародні стандарти для авторів

  Міжнародні стандарти для редакторів

   

  Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.

  E-mail – vp.kh@ukr.net, politj@karazin.ua

  Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

   

  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

   

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015.

 • Питання політології
  Том 33 (2018)

  У Віснику розглядаються актуальні проблеми теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

  Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

  Вісник є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).

  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 7 від 25.06.2018 р.).

   


  Редакційна колегія:

  Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

  Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

  Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

  Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

  Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

  Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

  Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

  Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України;

  Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, декан філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна;

  Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

  Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

  Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

  Рубанов В.В. – доктор політичних наук, професор каф. політології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).

   

  Політика редакційної колегії:

  1. Редакційна колегія несе відповідальність за опубліковані матеріали.

  2. Редакційна колегія зобов’язується приймати чесні, неупереджені висновки на основі принципу рівного рецензування.

  3. Редакційна колегія сприяє прозорості видавничого процесу та відповідному звітуванню.

  4. Редакційна колегія слідкує за дотриманням стандартів доброчесності поданих статей, зобов’язуючи авторів вносити зміни у подані матеріали за умов порушення професійної етики та вищезазначених стандартів.

  5. Редакційна колегія заздалегідь сповіщає авторів про вимоги до публікацій.

  6. Редакційна колегія не публікує матеріалів рекламного характеру.

  7. Редакційна колегія вимагає від авторів правильного доброчесного посилання на вказаних у статті авторів за стандартами МОН.

  8. Редакційна колегія покликана заохочувати авторів до дотримання високих стандартів наукової публікації.

   

  Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.

  E-mail – vp.kh@ukr.net, politj@karazin.ua

  Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

   

  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

   

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015.

 • Питання політології
  Том 32 (2017)

  У Віснику розглядаються актуальні проблеми теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

  Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

  Вісник є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).

  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 18 від 22.12.2017 р.).

   


  Редакційна колегія:

  Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

  Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

  Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

  Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

  Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

  Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

  Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

  Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України;

  Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, декан філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна;

  Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

  Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

  Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

  Рубанов В.В. – доктор політичних наук, професор каф. політології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).

   

  Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63. 
  E-mail – vp.kh@ukr.net, politj@karazin.ua 
  Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015.

 • Питання політології
  Том 31 (2017)

  У Віснику розглядаються актуальні проблеми теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

  Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

  Вісник є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).

  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 10 від 27.06.2017 р.)

   


  Редакційна колегія:

  Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

  Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

  Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

  Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

  Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

  Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

  Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

  Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

  Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

  Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

  Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

  Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).

   

  Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63. 
  E-mail – vp.kh@ukr.net, politj@karazin.ua 
  Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015

 • Питання політології
  Том 30 (2016)

  Видання є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015). 
  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 15 від 28.11.2016 р.)


  Редакційна колегія:

  Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

  Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

  Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

  Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

  Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

  Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

  Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

  Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

  Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

  Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

  Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

  Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).

   

  Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63. 
  E-mail – vp.kh@ukr.net, politj@karazin.ua 
  Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015

 • Питання політології
  Том 29 (2016)

  Видання є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).
  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 7 від 27.05.2016 р.)


  Редакційна колегія:

  Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

  Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

  Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

  Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

  Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

  Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

  Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

  Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

  Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

  Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

  Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

  Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

  Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).


  Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.
  E-mail – vp.kh@ukr.net, politology@karazin.ua
  Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015

  © Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, оформлення, 2016

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія "Питання політології"
  Том 28 (2015)

  Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.
  Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

  Видання є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015)

  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 14 від 28.12.2015 р.)

  Редакційна колегія: Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор); Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США); Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди; Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США); Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія); Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація); Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія); Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України; Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна; Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ); Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка; Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Панченко Т.В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна; Шаповаленко М.В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна; Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).


  Адреса редакційної колегії:
  61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63. 
  E-mail – vp.kh@ukr.net, politology@karazin.ua 
  Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/ 
  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 1147ОР від 21.08.2015

  © Харківський національний університет 
  імені В.Н.Каразіна, оформлення, 2015

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія „Питання політології”
  Том 27 № 1132 (2014)

  Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.
  Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 11 від 24.11.2014 р.)

  Редакційна колегія: Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор); Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США); Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди; Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США); Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія); Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація); Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія); Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України; Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна; Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Куць О. М. – докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ); Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка; Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Панченко Т.В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна; Шаповаленко М.В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна; Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).
  Адреса редакційної колегії:
  61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.
  E-mail – vp.kh@mail.ru, politology@karazin.ua
  Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/
  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825 – 696 ПР від 04.10.2006

  © Харківський національний університет
  імені В.Н.Каразіна, оформлення, 2014

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна № 1111, серія „Питання політології”
  № 1111 (2014)

  Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.
  Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.
  Вісник є фаховим у галузі політичних наук (Постанова Президії ВАК України від 14.10.2009, № 1-05/4)
  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 7 від 27.06.2014 р.)
  Редакційна колегія: Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор); Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США); Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди; Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США); Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія); Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація); Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія); Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України; Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна; Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Куць О. М. – докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ); Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка; Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).
  Адреса редакційної колегії:
  61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.
  E-mail – vp.kh@mail.ru, politology@karazin.ua
  Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування
  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825 – 696 ПР від 04.10.2006
  © Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, оформлення, 2014

 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія „Питання політології”
  № 912 (2010)

  Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

  Призначений для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.