Вісник містить статті, підготовлені учасниками конференції «Мова/«мови» міста та формування ідентичності населення Харкова (кінецьXVIII– початок ХХІ ст.)». Головну увагу приділено теоретичним та методологічним проблемам урбаністичних студій, особливостям формування міського простору та його сприйняття мешканцями, розвитку міської топоніміки, символічній мові міста. Проблеми розвитку Харкова висвітлено в порівняльному контексті із іншими містами України, європейським та світовим досвідом.

Для викладачів, наукових працівників, студентів.

Видання є фаховим у галузі історичних наук. Наказ МОН України №1328 від 21.12.2015.

Видання здійснено за фінансової підтримки Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського університету

Опубліковано: 2018-06-03

Весь випуск

МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПЕРЕХРЕСТЯ МІСЬКИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ