Етномовна структура населення Харкова на початку ХХІ ст.

  • Володимир Скляр Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: Харків, етнічний склад населення, мовна структура населення, українці, етнічні меншини, україномовне й російськомовне населення.

Анотація

У статті досліджено етномовну структуру населення Харкова за статистичними матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Абсолютну більшість серед усього населення міста становили українці. У Харкові дисперсно розселені представники етнічних меншин, найбільшою за чисельністю серед них залишалися росіяни. Встановлено особливості мовної структури як українців, так і етнічних меншин. Попри те, що росіяни опинилися в меншості, переважну більшість серед усього населення Харкова становило російськомовне населення внаслідок інерційного впливу етномовних процесів доби бездержавності України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Борисенко В. К. Етнічний склад населення України / В. К. Борисенко // Українська етнологія / За ред. В. К. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – С. 60-69.

Дністрянський М. С.Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики / М. С. Дністрянський. – Львів: Літопис, 2006. – 490 с.

Євтух В. Б.Етнонаціональна структура українського суспільства / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко. – К.: Наук. думка, 2004. – 344 с.

Крисаченко В. С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри / В. С. Крисаченко. – К.: НІСД, 2005. – 368 с.

Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд) / Р. М. Лозинський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 503 с.

Масенко Л. Т. Мова і суспільство: постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. – К.: Вид. дім «КМА», 2004. – 163 с.

Наулко В. І. Хто і відколи живе в Україні / В. І. Наулко. – К.: Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – 80 с.

Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Держкомстат України, 2003. – 246 с.

Огульчанський Ю. А. Етнічна структура українського суспільства: уявні та дійсні проблеми / Ю. А. Огульчанський. – К.: Вид. дім «КМА», 2006. – 68 с.

Панасюк Л. В. Білінгвізм в соціально-політичному житті України / Л. В. Панасюк. – К.: ВАДЕКС, 2013. – 270 с.

Радевич-Винницький Я. К. Двомовність в Україні: теорія, історія, мововживання / Я. К. Радевич-Винницький. – К. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 592 с.

Романцов В. О. Український етнос: на одвічних землях / В. О. Романцов. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2004. – 200 с.

Скляр В. М. Етнічний склад населення України 1959–1989 рр.: етномовні наслідки російщення / В. М. Скляр. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. – 392 с.

Скляр В. М.Етномовні процеси в українському просторі: 1989–2001 рр./ В. М. Скляр. – Харків: Ексклюзив, 2009. – 544 с.

Скляр В. М.Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року/ В. М. Скляр. – Харків: Вид. ФОП Панов А. М., 2017. – 414 с.
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Скляр, В. (2018). Етномовна структура населення Харкова на початку ХХІ ст. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 104-111. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10720
Розділ
ПЕРЕХРЕСТЯ МІСЬКИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ