Current Issue

Vol. 38 (2024)

Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХIX-ХХІ ст., питанням історіографії та інтелектуальної історії. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг історичного розвитку в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

Для викладачів, наукових працівників, студентів.

Published: 2024-06-23
View All Issues