Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» https://periodicals.karazin.ua/uahistory <p>Фахове видання з історичних наук.</p> <p>Досліджується історія та культура України, історіографічні проблеми, етнокультурні студії, розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення.</p> uk-UA visnyk_ukrurbstudies@karazin.ua (Потоцкий Вячеслав Петрович) visnyk_ukrurbstudies@karazin.ua (Потоцкий Вячеслав Петрович) Sun, 03 Jun 2018 00:00:00 +0300 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Міська історія: окреслення дослідницького поля https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10698 <p><em>Статтю присвячено міській історії як окремому напряму історичних досліджень. У тексті проаналізовано, як українські та зарубіжні дослідники визначають її завдання, які дискусії є щодо її змістового наповнення; окреслено проблематику сучасних досліджень у межах цього напряму. Крім того, авторка вказує, у чому полягає відмінність міської історії від інших дослідницьких стратегій, зазначаючи, які виклики постають перед істориком, що береться досліджувати міста й містечка. </em></p> Олена Бетлій ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10698 Sat, 19 May 2018 00:00:00 +0300 До питання методики класифікації урбанонімів як історичного джерела https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10732 <p><em>В історичній науці топоніми класифікують відповідно до засад і методів, опрацьованих переважно в мовознавстві. Для вивчення урбанонімів складно застосувати загальноприйняті класифікації, бо урбаноніми неможливо вписати в ієрархічну структуру топонімів. Оскільки місто є складним просторовим і соціальним об’єктом, що, безумовно, віддзеркалювалося в процесі утворення і функціонування внутрішньоміських назв, запропоновано застосувати класифікацію не за самими назвами, а за об’єктами. Класифікація за об’єктами-денотатами корелюється з сучасним трактуванням простору міста як гетерогенної системи. В цьому контексті можна розглядати об’єкти як реальні витвори в міському просторі, а їхні назви – як опис уявлення про цей простір.</em></p> Мар'яна Долинська ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10732 Sun, 03 Jun 2018 00:00:00 +0300 Автентична та сучасна символіка в архітектурному й культурному просторі міста https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10700 <p><em>У статті порушено проблему поєднання минулого й сучасного у просторі міста. У&nbsp;який спосіб і якою мірою органічно між собою пов’язані ці елементи, які коди вони містять, які подальші перспективи розвитку міського простору – питання, відповіді на які вимагають спільних зусиль учених різних галузей. </em></p> <p><em>Автори наголошують на важливості вивчення символічних контекстів міста. З одного боку, символіка – це те, що на рівні підсвідомості має бути зрозумілим кожному, з другого – проблеми у зчитуванні символічних кодів виникають внаслідок певних змін, що постійно відбуваються в суспільстві. У статті місто досліджено як текст, що є динамічним і постійно змінним. Доведено, що місто завжди виступало дзеркалом суспільного життя. Тому динаміка міських змін і способи її фіксації й інтерпретації мають бути у фокусі сучасних урбаністичних досліджень. </em></p> Ірина Снітко, Марина Курушина ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10700 Sun, 20 May 2018 00:00:00 +0300 Питання мови міста як предмет уваги подорожньої літератури: від кінця ранньомодерної доби до зламу ХІХ – ХХ ст https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10701 <p><em>У статті розгля</em><em>нуто</em><em> мовний аспект подорожньої літератури. Мова не завжди була предметом уваги мандрівників, але від XVIII ст. на цьому аспекті подорожей зосереджуються дедалі більше як мандрівники, так і укладачі путівників. На кількох доволі відомих прикладах подорожніх записок та путівників авторка аналізує особливості використання мови в містах під час подорожей до інших країн: коли </em><em>й</em><em> чому це стало актуальн</em><em>е</em><em>, про які міські практики ми можемо дізнатися з </em><em>так</em><em>их джерел, які слова </em><em>та</em><em> фрази рекомендували туристам для </em><em>того, щоб </em><em>спілкува</em><em>тис</em><em>я в іноземних містах.</em></p> Катерина Диса ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10701 Sun, 20 May 2018 00:00:00 +0300 Урбаністичний і рустикальний художній простір та його втілення в сучасній українській літературі https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10712 <p><em>У статті&nbsp; подано аналіз характерних ознак урбаністичного та рустикального типів художнього простору, указано на відмінностях, що спостерігаємо у визначенні категорій хронотоп, локус, топос та власне художній простір. Досліджено предметно-тематичні домінанти,що визначають функції міського та сільського простору, реалізовані у художній літературі сьогодення. Здійснено аналіз особливостей художнього конструювання локусів місто-село. Доведено, що своєрідність художнього втілення урбаністичного та рустикального простору залежить від авторської екзистенції, на яку впливають емоційно-психологічний стан митця, його попередній життєвий і творчий досвід, атрибутивні&nbsp; та&nbsp; випадкові характеристики.</em></p> Руслана Мариняк ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10712 Sat, 26 May 2018 00:00:00 +0300 Простір, що промовляє: соціальні розрізнення у модерному Xаркові https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10713 <p><em>У статті авторка, спираючись на концепцію П’єра Бурд’є, розглядає взаємозв’язок фізичного та соціального просторів Харкова другої половини ХІХ – початку ХХ&nbsp;ст. Висвітлено проблеми сприйняття окремих периферійних районів як міського простору в путівниках та діловодній документації, проаналізовано матеріали переписів. Досліджено соціальне зонування всередині міста, маркування престижних районів, а також репрезентацію влади елітарних соціальних груп у фізичному просторі. </em></p> Анастасія Боженко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10713 Sat, 26 May 2018 00:00:00 +0300 Публічність, видимість, видовищність: Київське товариство велосипедистів-любителів у контексті міських трансформацій 1890-х років https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10714 <p><em>Вперше в історичній літературі висвітлюється діяльність Київського товариства велосипедистів-любителів у контексті міських практик кінця ХІХ століття. Попри запізнілу індустріалізацію Російської імперії, Київ на рівні споживання технічної інновації синхронізувався із всесвітнім велобумом. Для багатьох велосипед був радше статусною річчю, проте чимало охочих долучилися до нової елітарної культури дозвілля із заміськими прогулянками, видовищними велоперегонами та школами фігурного катання на велосипеді. Конфлікти на дорозі привели до дисциплінування велоїзди. В другій половині 1890-х на визначених ділянках міста катання заборонили, а користувачам довелося прийняти нові норми тілесності та публічної поведінки.</em></p> Ольга Мартинюк ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10714 Sat, 26 May 2018 00:00:00 +0300 Приватні садиби мешканців Харкова 60-х років ХІХ ст.та початку ХХ ст.: семіотичний аналіз https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10715 <p><em>Стаття про взаємозв’язок зовнішнього вигляду приватних будівель мешканців Харковата їхніх уявлень про власне житло. У ній порівняно забудову міста в 60-х роках ХІХ&nbsp;ст. і на початку ХХ&nbsp;ст. Досліджено залежність будівництва від району розташування споруди та соціального статусу власника. </em></p> Вікторія Нестеренко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10715 Sat, 26 May 2018 00:00:00 +0300 Гувернери у дворянських родинах м. Харкова наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10716 <p><em>У статті висвітлено становище гувернерів у дворянських сім’ях наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Харківські дворяни залучали до виховання своїх дітей педагогів-іноземців. Цю освітню практику мотивували потребою здобути дальшу освіту, підтримати становий статус. Освічені іноземці поширювали європейську культуру на побутовому рівні серед дворянства. Знання іноземних мов – німецької та французької – стало обов’язковою комунікаційною характеристикою цього стану. Для мандрівок за кордон також потрібно було знати іноземні мови. Домашня освіта з перспективою її постійного вдосконалення – навчання в університеті, гімназії, інституті шляхетних дівчат – наповнювали дворянський побут новим змістом.</em></p> Галина Яковенко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10716 Sat, 26 May 2018 00:00:00 +0300 До питання політики памʼяті в Харкові в 2010-2016 роках https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10717 <p><em>У статті проаналізовано, як змінилася гуманітарна політика харківської міської влади у 2010</em><em>-</em><em>2016 роках, як на ці зміни вплинув Євромайдан, війна на Сході України, зміна влади у 2014 році. У першій частині розглянуто, як українізовано символічний простір середмістя Харкова внаслідок дій міської влади та активістів. У другій частині статті на підставі аналізу деяких розпоряджень і програм Харківської міської радидосліджено, як змінилися культурна політика в місті і спосіб відзначення державних та місцевих свят.</em></p> Денис Куценко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10717 Sat, 26 May 2018 00:00:00 +0300 Етномовна структура населення Харкова на початку ХХІ ст. https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10720 <p><em>У статті досліджено етномовну структуру населення Харкова за статистичними матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Абсолютну більшість серед усього населення міста становили українці. У&nbsp;Харкові дисперсно розселені представники етнічних меншин, найбільшою за чисельністю серед них залишалися росіяни. Встановлено особливості мовної структури як українців, так і етнічних меншин. Попри те, що росіяни опинилися в меншості, переважну більшість серед усього населення Харкова становило російськомовне населення внаслідок інерційного впливу етномовних процесів доби бездержавності України.</em></p> Володимир Скляр ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10720 Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300 Меморіалізація спадку етнічних меншин і зміни міської топоніміки в Україні (2015–2017 роки) https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10721 <p><em>У статті розглянуто специфіку репрезентації імен представників етнічних меншин у новій міській топоніміці 2015-2017&nbsp;рр. Автор аналізує особливості вибору персоналій патронів вулиць, провулків і площ у різних містах України (Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ, Кременчук, Полтава) з-поміж представників різних етнічних меншин, приділяючи найбільшу увагу єврейській громаді з огляду на частотність вибору єврейських імен для перейменувань. Зроблено висновок про дещо більшу вагу сучасного економічного значення етнічної громади для їхньої меморіалізації на карті міст разом із їхнім значенням у минулому</em>.</p> Сергій Гірік ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10721 Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300 Зміна міської топоніміки Закарпатської України в період інтеграції краю до складу Української РСР (листопад 1944 – січень 1946 років). https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10722 <p><em>У листопаді 1944&nbsp;р. на Закарпатті відбувся Перший з’їзд народних комітетів, який проголосив Маніфест возз’єднання із Українською РСР, що започаткувало процес входження краю до складу країни Рад. І хоча ратифікація радянсько-чехословацького договору щодо Закарпатської України та утворення Закарпатської області УРСР відбувалися пізніше (упродовж періоду від червня 1945 до січня 1946 рр.), радянізація символічного простору краю розпочалася задовго до цих подій&nbsp; – ще в кінці 1944&nbsp;р. Одними з перших кроків Народної Ради Закарпатської України були постанови про державну символіку; зміну назв населених пунктів, вулиць і площ; увічнення пам’яті загиблих радянських воїнів шляхом встановлення відповідних пам’ятників та меморіалів тощо. Уже в грудні 1944&nbsp;р. низка міських комітетів затвердила списки нових адресних урбанонімів, аналізу яких, власне, і присвячене це дослідження.</em></p> Павло Леньо ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10722 Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300 Повернені із забуття: топоніми сучасних вулиць Харкова https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10723 <p><em>Дослідження присвячене аналізу назв вулиць та інших топонімічних об’єктів Харкова, що завдяки закону про декомунізацію набули своїх попередніх, дореволюційних назв. Оскільки обличчя міста формується не лише його архітектурою, а й мовним оформленням міського середовища, вивчення новітньої топоніміки, особливо такої, що вже має значну історію, становить важливе наукове завдання. Аналіз урбонімів та процесів створення нової номінації поєднується з дослідженням лінгвістичної специфіки назв вулиць. </em></p> Марина Гарбар ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10723 Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300 Особливості взаємозв’язку між урбанонімами й історичною пам’яттю (на матеріалах м. Харків) https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10724 <p><em>У статті за архівними, польовими матеріалами зроблено спробу простежити взаємозв’язок між історичною пам’яттю і неофіційним уживанням урбанонімів у мовленні містян. З’ясовано, як вибір певного топоніма пов’язано з самоідентифікацією людини. Наведено приклади топонімів, які влада вилучила із міської топонімії, але які містяни продовжують використовувати у мовленні. Зроблено висновок про чинники, що обумовлюють збереження у пам’яті міської спільноти офіційно скасованих топонімів.</em></p> Лідія Удовенко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10724 Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300 Процеси саморефлексії та саморепрезентації університетської спільноти в сучасній Україні(на матеріалах Харківського університету) https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10725 <p><em>Статтю присвячено кризі університетської ідентичності в Україні на сучасному етапі. Здебільшого проблему вивчено на прикладі Харківського університету. Особливу увагу приділено символічним проявам «викликів», які постали перед університетом наприкінці XX&nbsp;– на&nbsp;початку XXI&nbsp;ст. Знакове середовище університету розглянуто як показник стану ідентичності університетської спільноти. Простежено кореляційний зв</em><em>’</em><em>язок між особливостями формування та функціонування символіки університету та станом університетської корпоративної свідомості.</em></p> Євген Рачков ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10725 Fri, 01 Jun 2018 00:00:00 +0300 «Сектантство сільське» та «сектантство міське» в радянській пропаганді 1920-1930-х років (за матеріалами журналу «Антирелигиозник») https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10726 <p><em>Статтю присвяченоуявленням радянських пропагандистів 1920–1930-х років про соціальні процеси в сектантстві (за матеріалами журналу «Антирелигиозник»). Проаналізовано, як імперський досвід вплинув на те, як радянські пропагандисти розглядали характеристику соціального складу сектантства. Виявлено, що на початку дослідженого періоду в журналі «Антирелигиозник» сектантство описували переважно як сільську масу, проте поступово акценти змінилий радянська пропаганда почала більшу увагу звертати на поширення сект у містах;встановлено причини цієї трансформації.</em></p> Маргарита Кучеренко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10726 Fri, 01 Jun 2018 00:00:00 +0300 Мовна політика Денікінського режиму у великих містах України https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10727 <p><em>У статті розглянуто проблему мовної політики білогвардійського режиму генерала Денікіна у великих містах України. Особливу увагу приділено статусу української мови та її поширенню у таких галузях, як народна освіта, засоби масової інформації, театральне мистецтво та реклама. На прикладі Києва, Харкова, Одеси й Полтави проаналізовано відмінності між деклараціями уряду та втіленням їх у життя. Встановлено, що в умовах денікінського режиму українську мову цілком легально використовували в публічному просторі. Говорити про її повну заборону в той час немає жодних підстав. </em></p> В'ячеслав Потоцький ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10727 Fri, 01 Jun 2018 00:00:00 +0300 Харків як об’єкт урбаністичних студій: контексти, підсумки, нові орієнтири https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10728 <p><em>У статті розглядаються особливості сучасної історіографії історії Харкова. Основна увага приділяється дискусіям щодо збереження промислового характеру міста, вибору стратегії економічного розвитку, формуванню міського простору, управління містом, історичної пам’яті та топоніміки. Обґрунтовано необхідність поєднання зусиль істориків та представників інших наук, створення міждисциплінарної проблемного поля досліджень, залучення уваги до західн</em><em>ого</em><em> теор</em><em>етичного доробку</em><em>, порівняльних досліджень.</em></p> Дмитро Чорний ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10728 Fri, 01 Jun 2018 00:00:00 +0300 Інформація про дослідження «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)» https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10729 <p>У 2017 році було проведено наукове дослідження «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)» (науковий керівник – Мусієздов Олексій Олександрович, доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна).</p> Олексій Мусієздов ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10729 Fri, 01 Jun 2018 00:00:00 +0300