Мовна політика Денікінського режиму у великих містах України

  • В'ячеслав Потоцький
Ключові слова: українська мова, А. І. Денікін, Добровольча армія, Київ, Харків, Одеса, Полтава.

Анотація

У статті розглянуто проблему мовної політики білогвардійського режиму генерала Денікіна у великих містах України. Особливу увагу приділено статусу української мови та її поширенню у таких галузях, як народна освіта, засоби масової інформації, театральне мистецтво та реклама. На прикладі Києва, Харкова, Одеси й Полтави проаналізовано відмінності між деклараціями уряду та втіленням їх у життя. Встановлено, що в умовах денікінського режиму українську мову цілком легально використовували в публічному просторі. Говорити про її повну заборону в той час немає жодних підстав.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Беседа с ген. Драгомировым // Новая Россия. – 1919 – 4 октября.

Бойко О.Д. Нариси життя Києва. 1919 рік: політика і повсякденність. / О. Д. Бойко – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 143 с.

В городской комиссии по народному образованию // Южный край. – 1919 – 12 октября – С.3.

Гордієнко Г. Під щитом Марса (спогади) Т.1. / Г. Гордієнко. – Філадельфія, Б.в., 1976 – 368 с.

Гражданская война на Украине 1918 – 1920. Сборник документов и материалов в трех томах, четырех книгах. Т. 2. / Под ред. С.М. Короливского. – К.: Наукова думка, 1962 – 917 с.

Другий міський театр //Рада. – 1919 – 4 (17) вересня – С. 4.

Жизнь школы // Родина. – 1919 – 24 сентября – С.7.

Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами На Юге России А. И. Деникине / Под ред. Б. Додонова и С. Мироненко. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) – 1000с.

К населению Малороссии // Киевлянин. – 1919 – 21 августа – С.1.

К населению Малороссии // Новая Россия. – 1919 – 14 сентября – С.1.

Короленко В. Г. Дневник. Письма. 1917 – 1921. – М.: Советский списатель, 2001 – 544с.

Корсак В. У белых // Юность. – 1990 – №10 – С. 62-73.

Малорусский язык в школах // Новая Россия. – 1919 – 24 сентября – С.3.

Маньківська Т.О. Антиукраїнська політика денікінського режиму в Україні (червень – грудень 1919 року) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". – 2010. – Вип. 38. – С. 30-33.

Мельник Е. М. Українська національна школа в період денікінської навали у вересні-грудні 1919 р. (до історії Товариства шкільної освіти) / Е. М. Мельник // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: [зб. статей]. – К., 2004. – Вип. 7. – С. 187-204.

Мельник Е. М. Боротьба Всеукраїнської учительської спілки за збереження національної школи в часи денікінщини / Е. М. Мельник // Історичний журнал. – К., 2005. – № 6 (25). – С. 83-89.

Мельник Е. М. Боротьба громадських організацій в Україні за збереження української національної школи в період денікінщини (вересень – грудень 1919 р.) / Е. М. Мельник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 1. – С. 201-229.

На благое просвещение руського народа // Рада. – 1919 – 7 вересня – С.2.

Наскок на книгу // Рада. – 1919 – 10 вересня – С.1.

Нові українські газети // Рада. – 1919 – 10 вересня – С.3.

Об учебных заведениях с преподаванием малорусского языка // Киевская жизнь. – 1919 – 29 августа – С. 1.

Оголошення // Рада. – 1919 – 7 вересня – С.1.

Оголошення // Рада. – 1919 – 11 вересня – С.1.

Од контори // Рада. – 1919 – 7 вересня – С. 1.

Поліщук В. Життя в Катеринославі / В. Поліщук // Рада. – 1919 – 11 вересня – С.4.

Положение России. Беседа с членом особого совещания В.А. Степановым // Родина. – 1 октября – С. 3.

Преподавание на украинском языке // Киевлянин. – 1919 – 1 сентября – С. 2.

Приказ об украинских гимназиях // Сын Отечества. – 1919 – 13 ноября – С. 3.

Пученков А. С. Национальная политика генерала Деникина. /А. С. Пученков. – СПБ.: Полторак, 2012 – 338с.

Разъяснение об украинской школе // Новая Россия. – 1919 – 29 сентября – С.3.

Ревегук В., Кочерга Н. В.Г. Короленко. Громадська діяльність письменника (1917 – 1919 рр.) / В. Ревегук, Н. Кочерга. – Полтава: Дивосвіт, 2014 – 135с.

Свято І. Котляревського у Полтаві // Рада – 1919 – 7 вересня – С.2.

Сегодня в театрах // Сын Отечества. – 1919 – 4 октября – С.4.

Сегодня в театрах // Сын Отечества. – 1919 – 8 октября – С.4.

Сегодня в театрах // Сын Отечества. – 1919 – 14 октября – С.4.

Сегодня в театрах // Сын Отечества. – 1919 – 18 октября – С.4.

Сегодня в театрах // Сын Отечества. – 1919 – 19 октября – С.4.

Сегодня в театрах // Сын Отечества. – 1919 – 23 октября – С.4.

Справа з «Книгоспілкою» // Рада. – 1919 – 8 вересня – С.2.

Супруненко М.І. Національний гніт і нищення української культури в часи денікінщини // Наукові записки Академії Наук УРСР. Інститут історії та археології. – К., 1946. – Кн. ІІ – С. 124-130.

Театр // Южный край. – 1919 – 25 сентября – С. 4.

Театр // Южный край. – 1919 – 28 сентября – С. 4.

Театр // Южный край. – 1919 – 1 октября – С. 4.

Театр // Южный край. – 1919 – 13 октября – С. 3.

Театр и музика. Хроника театров // Родина. – 1919 – 17 сентября – С.6.

Турченко Г. Ф. Південноукраїнський регіон в контексті національної політики уряду генерала Денікіна / Г.Ф. Турченко // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 56, Т. 2. – С. 163-170.

Турченко Г. Ф., Турченко Ф. Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кін. ХІХ ст. – 1921 р.). / Г. Ф. Турченко, Ф. Г. Турченко. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.

Украинские школы // Одесский листок. – 1919 – 30 октября – С.4.

Украинский язык // Родина. – 1919 – 13 сентября – С.3.

Українські вивіски // Рада. – 1919 – 6 (19) вересня – С.2.

Циркуляр украинского министра народного просвещения // Южный край. – 1919 – 28 сентября – С.2.

Чикаленко Л. Уривки зі спогадів з років 1919-1920. Нью-Йорк: Наша Батьківщина, 1963 – 166с.

Шульгин В. Программа декларация клуба прогрессивных русских националистов // Киевлянин. – 1917 – 6 мая – С.1.
Опубліковано
2018-06-01
Як цитувати
Потоцький, В. (2018). Мовна політика Денікінського режиму у великих містах України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 147-156. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10727
Розділ
ПЕРЕХРЕСТЯ МІСЬКИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ