Особливості взаємозв’язку між урбанонімами й історичною пам’яттю (на матеріалах м. Харків)

  • Лідія Удовенко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: містяни, назва, топонім, самоідентифікація, урбанонім, Харків.

Анотація

У статті за архівними, польовими матеріалами зроблено спробу простежити взаємозв’язок між історичною пам’яттю і неофіційним уживанням урбанонімів у мовленні містян. З’ясовано, як вибір певного топоніма пов’язано з самоідентифікацією людини. Наведено приклади топонімів, які влада вилучила із міської топонімії, але які містяни продовжують використовувати у мовленні. Зроблено висновок про чинники, що обумовлюють збереження у пам’яті міської спільноти офіційно скасованих топонімів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Винокур Г. О. Культура языка / Г. О. Винокур // Печать и революция. – М. : б. и., 1923. – С. 110.

Горак Г. Пам’ять історична // Історична наука: термінологічний і понятійний довідник : навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. – К. : Вища школа, 2002. – С. 281.

Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова : очерк / Н. Т. Дьяченко. – 4-е изд., испр. и доп. – Х. : Прапор, 1977. – 271 с., 34 л. илл.

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / Пол Коннертон. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 184 с.

Мінк Ж. Політика пам’яті // Політична енциклопедія [редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін.]. – К. : Парламентське видавництво, 2011. – С. 570.

Удовенко Л. О. Меморіальні назви на мапі Харкова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – Вип. 22. – С. 68-74.

Феномен прошлого / отв. ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 476 с.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / [Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина]. – М. : Новое издательство, 2007. – 379 с.

Особистий архів Л. О. Удовенко
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Удовенко, Л. (2018). Особливості взаємозв’язку між урбанонімами й історичною пам’яттю (на матеріалах м. Харків). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 129-134. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10724
Розділ
ПЕРЕХРЕСТЯ МІСЬКИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ