Автентична та сучасна символіка в архітектурному й культурному просторі міста

  • Ірина Снітко Харківський національний університет будівництва й архітектури
  • Марина Курушина Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: мова міста, семіотичний код, символ.

Анотація

У статті порушено проблему поєднання минулого й сучасного у просторі міста. У який спосіб і якою мірою органічно між собою пов’язані ці елементи, які коди вони містять, які подальші перспективи розвитку міського простору – питання, відповіді на які вимагають спільних зусиль учених різних галузей.

Автори наголошують на важливості вивчення символічних контекстів міста. З одного боку, символіка – це те, що на рівні підсвідомості має бути зрозумілим кожному, з другого – проблеми у зчитуванні символічних кодів виникають внаслідок певних змін, що постійно відбуваються в суспільстві. У статті місто досліджено як текст, що є динамічним і постійно змінним. Доведено, що місто завжди виступало дзеркалом суспільного життя. Тому динаміка міських змін і способи її фіксації й інтерпретації мають бути у фокусі сучасних урбаністичних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лотман Ю. М. Семиотическое пространство // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – Текст – Семиосфера – История. – М. : «Языки русской культуры», 1996. – С. 163-175.

Лотман Ю.М. Символические пространства // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М. : «Языки русской культуры», 1996. – С. 239-296.

Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : «Искусство СПБ», 2000. – 704 с.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти [Пер. с французского под редакцией И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина]. СПб: «Ювента», «Наука», 1999. – 466 с.

Раппапорт А.Г. Феноменология места // Башня и лабиринт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papardes.blogspot.com/2014/06/blog-post_1.html

Сухаревський К.В. Типи методологічних підходів дослідження стильових ознак архітектури // Архітектурний вісник КНУБА. – С. 178-181.
Успенский Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – М. : «Языки русской культуры», 1995. – 360 с.

Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / У. Эко [Перев.: С. Серебряный]. — СПб.: Симпозиум, 2007. — 512 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.livelib.ru/book/88361/readpart-rol-chitatelya-issledovaniya-po-semiotike-teksta-umberto-eko/~30

Christian Norbert-Schulz. Genius loci. Towards a phenomenology of architecture/ Christian Norbert-Schulz – Edinburgh college of art library, 2004. – 288 р.

Lynch K. The Image of the City / Kevin Lynch. – Cambridge : The Technology Press & Harvard University Press. – 1960. – 118 p.
Опубліковано
2018-05-20
Як цитувати
Снітко, І., & Курушина, М. (2018). Автентична та сучасна символіка в архітектурному й культурному просторі міста. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 33-43. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10700
Розділ
МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ