Archives

 • Vol. 38 (2024)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХIX-ХХІ ст., питанням історіографії та інтелектуальної історії. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг історичного розвитку в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 37 (2023)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХIX-ХХ ст., питанням та інтелектуальної історії. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг подій в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 36 (2023)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХIX-ХХ ст., питанням та інтелектуальної історії. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг подій в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 35 (2022)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХIX-ХХ ст., питанням та інтелектуальної історії. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг подій в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

   

  Вісник включений до Переліку наукових фахових видань (категорія Б). Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020. Видання є фаховим у галузі історичних наук.

 • Vol. 34 (2022)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХIX-ХХ ст., питанням історіографії та урбаністичним студіям. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг подій в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 33 (2021)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХVIII-ХХ ст., питанням історіографії та інтелектуальної історії. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг подій в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 32 (2021)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХІХ-ХХ ст., питанням історіографії та інтелектуальної історії. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг подій в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 31 (2020)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України, а також питанням, пов'язаним із урбаністикою. Головну увагу приділено повсякденним практикам населення, подіям та постатям, що визначали перебіг подій в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 30 (2020)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України ХІХ-ХХ ст., питанням історіографії та інтелектуальної історії. Головну увагу приділено повсякденним практикам життя населення, подіям та постатям, що визначали перебіг подій в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 29 (2019)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії, історіографії, урбаністики та біографістики. Головну увагу приділено подіям та постатям, що визначали розвиток політичного та інтелектуального життя в Україні ХХ ст., дискусійним питанням  урбаноніміки, урбоекології на прикладах великих і малих міст.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 28 (2019)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України, історіографії та урбаністики ХІІІ – ХХ ст. Головну увагу приділено розвитку політичних, соціокультурних процесів в Слобідській Україні та місті Харкові, практикам висвітлення повсякденного життя, археологічної спадщини в університетських курсах, міській топоніміці.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 27 (2018)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історії України, історіографії та джерелознавства ІХ – ХХ ст.: аграрної та політичної історії, функціонування міського суспільства. Головну увагу приділено висвітленню повсякденних практик різних верств міського населення, зокрема крізь призму гендерного підходу, діяльності громадських об’єднань, міській топоніміці.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 26 (2018)

  Вісник містить статті, підготовлені учасниками конференції «Мова/«мови» міста та формування ідентичності населення Харкова (кінецьXVIII– початок ХХІ ст.)». Головну увагу приділено теоретичним та методологічним проблемам урбаністичних студій, особливостям формування міського простору та його сприйняття мешканцями, розвитку міської топоніміки, символічній мові міста. Проблеми розвитку Харкова висвітлено в порівняльному контексті із іншими містами України, європейським та світовим досвідом.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

  Видання є фаховим у галузі історичних наук. Наказ МОН України №1328 від 21.12.2015.

  Видання здійснено за фінансової підтримки Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського університету

 • Vol. 25 (2017)

  Вісник включає статті, присвячені актуальним проблемам історіографії, історичної урбаністики та біографістики. Головну увагу приділено висвітленню історії повсякденного та політичного життя міського населення різних регіонів України, життю та діяльності видатних діячів культури ХІХ – ХХ ст.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

  Видання є фаховим у галузі історичних наук. Наказ МОН України №1328 від 21.12.2015.

   

 • Vol. 24 (2017)

  Вісник включає статті присвячені актуальним проблемам історії, історіографії, історичної урбаністики та етнокультурології. Головну увагу приділено висвітленню історії формування інтелектуального та архітектурного просторів Харкова, повсякденному життю, побуту, народним традиціям міського та сільського населення різних регіонів України.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 23 (2016)

  Вісник включає статті присвячені актуальним проблемам історії та історіографії ХІІ – ХХІ ст. Головну увагу приділено висвітленню історії видатних особистостей та звичайних людей, етнокультурології, теоретичним і практичним аспектам біографістики в загальноукраїнському та регіональному контекстах.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 22 (2016)

  Вісник включає статті присвячені актуальним проблемам історії, історіографії та краєзнавства України ХІІ – ХХІ ст. Головну увагу приділено проблемам історії освіти, проявам повсякденного життя, охороні пам’яток історії та культури на Слобожанщині / Харківщині.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 21 (2015)

  Вісник включає статті присвячені актуальним проблемам історії України ХІІ-ХХ ст. Головна увага приділена дослідженню ролі видатних особистостей, різних верств українського суспільства, об’єднань громадян у політичному та культурному житті, етнографічним студіям Слобожанщини.

   Для викладачів, наукових працівників, студентів.

  Є фаховим виданням у галузі історичних наук. Наказ МОН України №1328 від 21.12.2015.

 • Vol. 20 (2015)

  Вісник включає статті та матеріали присвячені актуальним проблемам історії України, історіографії, інтелектуальної історії та етнокультурології ХІХ-ХХІ ст. Головна увага приділена дослідженню соціально-політичних і культурних процесів у регіональному вимірі, цивілізаційного контексту подій та явищ українського минулого і сьогодення.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 19 No. 1138 (2014)

  Вісник містить статті та матеріали, присвячені актуальним проблемам історії України, історіографії, інтелектуальної історії та етнокультурології ХІХ-ХХІ ст. Головна увага приділена дослідженню соціально-політичних і культурних процесів у регіональному вимірі, цивілізаційного контексту подій та явищ українського минулого і сьогодення.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.

 • Vol. 18 No. 1119 (2014)
  Вісник містить статті та матеріали, присвячені актуальним проблемам історії України, інтелектуальної історії, етнокультурології та історії повсякденності. Головна увага приділена дослідженню соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від середньовіччя до сьогодення.


  Для викладачів, наукових працівників, студентів.
 • Vol. 17 No. 1088 (2013)

  Вісник містить статті та матеріали, присвячені актуальним проблемам історії України та українознавства. Головна увага приділена дослідженню культури України ХІ – ХХ ст., особливостям історіографічного процесу й етнокультурологічним студіям.

  Для викладачів, наукових працівників, студентів.