Публічність, видимість, видовищність: Київське товариство велосипедистів-любителів у контексті міських трансформацій 1890-х років

  • Ольга Мартинюк
Ключові слова: велобум, велосипед, Київське товариство велосипедистів-любителів, культура дозвілля еліт, модерне видовище.

Анотація

Вперше в історичній літературі висвітлюється діяльність Київського товариства велосипедистів-любителів у контексті міських практик кінця ХІХ століття. Попри запізнілу індустріалізацію Російської імперії, Київ на рівні споживання технічної інновації синхронізувався із всесвітнім велобумом. Для багатьох велосипед був радше статусною річчю, проте чимало охочих долучилися до нової елітарної культури дозвілля із заміськими прогулянками, видовищними велоперегонами та школами фігурного катання на велосипеді. Конфлікти на дорозі привели до дисциплінування велоїзди. В другій половині 1890-х на визначених ділянках міста катання заборонили, а користувачам довелося прийняти нові норми тілесності та публічної поведінки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Блок Ю. Велосипед, его значение для здоровья, практическое применение, уход за машиною и пр. / Ю. Блок. – Москва: Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко 1892. – 249 с.

Бусько С.И. Велосипед в повседневной жизни белорусских губерний (конец XIX — начало XX в.) / С. И. Бусько // Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 9 – Мінск: БДУ, 2014. – С. 22-29.

Волкова М.M. О влиянии велосипеда на здоровье женщины: две лекции женщины-врача / М.M. Волкова – Санкт-Петербург: Типография В.C. Балашева и К., 1897. – 98 с.

Друг О. Вулицями старого Києва / О. Друг. – Львів: Світ, 2013. – 512 с.

Кадомська М.А. Прогулянка в минуле й сучасне старовинної вулиці / М.А. Кадомська, Д.В. Малаков // Прорізна. Ярославів Вал: культурологічний путівник. – Київ: Амадей, 2010. – C. 304.

Шостка початку ХХ століття очима фотохудожника: фотоальбом / [В. В. Бараненко, М. Г. Кокшайкін, Ю. Д. Лоза та ін.]. – Київ: Фолігрант, 2014. – 192 с.

Кассовый отчет Киевского общества велосипедистов-любителей за 4-й г. его существования, с 1-го ноября 1894 г. по 1-е ноября 1895 г /. Киев: Типография Милевского,1896. – 10 с.

Каталог книг библиотеки Киевского общества велосипедистов-любителей. – Киев: Типография Борисова, 1907. – 192 с.

Каульфус Б. Краткое руководство к изучению езды на велосипеде и обращению с велосипедами фабрики Адама Опеля в Рюссельсгейме / Б. Каульфус. – Киев: Тип. Универс. св. Владимира, 1893.

Ковалинський В. Київські мініатюри / В. Ковалинський. – Київ: Купола, 2007. – 624 c.

Краткий обзор деятельности Киевского общества велосипедистов-любителей за 12-й год существования общества: с 1 нояб. 1902 г. по 1 нояб. 1903 г. – Киев: 1904. – 8 с.

Кузьміна І. В. Українська гілка роду Штейнгелів / І. В. Кузьміна // Архіви України. – 2016. – Вип. 5–6 (299). – с. 228-249

Михайлов В. Полная тренировка для велосипедиста, гонщика и туриста / В. Михайлов. – Варшава: Типография Оргельбранда сыновей, 1895. – 88 с.

Отчет Гоночной комиссии Киевского общества велосипедистов-любителей за 1895 г. – Киев: Типография Милевского, 1896. – 28 с.

Отчет Киевского общества велосипедистов-любителей за третий год его существования с 1-го ноября 1893 г. по 1-е ноября 1894 года. Киев: Типография К.Н. Милевского, 1895. – 56 с.

Отчет Киевского общества велосипедистов-любителей за 1902-1903 г. Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1904. – 37 с.

Отчет Киевского общества велосипедистов-любителей за I-XI 1903-1904 г. Киев: Типография С.В. Кульженко, 1905. – 37 с.

Отчет Киевского общества велосипедистов-любителей за I-XI 1904-1905 г. и смета на 1905–1906 г. – Киев: Типография Фронцкевича, 1906. – 19 с.

Отчет Киевского общества велосипедистов-любителей за I-XI 1905-1906 г. и смета на 1906 и 1907 год. Киев: Скоропечатня Френкеля, 1907. – 32 с.

Отчет о деятельности Киевского общества велосипедистов-любителей за второй год его существования по 1-е ноября 1893 года. – Киев: Типография Милевского, 1894. – 42 с.

Паталєєв О. В. Старий Київ. Зі спогадів старого грішника / О. В. Паталєєв. – Київ: Либідь, 2008. – 432 с.

Ратко В. Друг велосипедиста: необходимые сведения и полезные советы / В. Ратко. – Санкт-Петербург: Тип. товарищ. «Обществ. польза», 1895. – 63 с.

Рожановский В. Фортепиано с киевской маркой [Електронний ресурс] / Виктор Рожановский // Дзеркало тижня. – 1998.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zn.ua/SOCIETY/fortepiano_s_kievskoy_markoy.html

Ромишовский С. В. Общественные сады г. Киева в период с 1897 г. по 1902 г. резюмированный отчет о деятельности Садовой комиссии Киевской городской управы / С. В. Ромишовский. – Типография К.Н. Милевского, 1902. – 76 с.

С. де-Лорис. Женщины и велосипед, и что они о нем думают/ С. де-Лорис. – Москва: Печатня А.И. Снегиревой, 1899. – 44 с.

Семененко В. Таємниці, казуси, курйози в українській історії / В. Семененко. – Харків : Видавничий дім «Школа», 2010. – 160 с.

Толстой Л. Полное собрание сочинений / Л. Толстой. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1953. – 564 с.

Устав Киевского общества велосипедистов-любителей: утвержден 9 августа 1891 года. – Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1891.

Устав Киевского общества велосипедистов-любителей: утв. 9 авг. 1891 г. – Киев: Типография Фронцкевича, 1898. – 16 с.

Ф-т. граф. Спорт во все времена года / граф Ф-т. – Санкт-Петербург: Типография П.П. Сойкина, 1895. – 198 с.

Херлихи Д. История велосипеда / Д. Херлихи. – Москва: Новое лит. обозрение, 2009. – 498 с.

Braun H.-J. Playing with Technology: Sports and Leisure: Introduction / H.-J. Braun, S. Poser // Icon. – 2013.– Vol. 19.– P. 1–12.

Dauncey H. French Cycling / H. Dauncey. – Liverpool University Press, 2012. – 290 рр.

Ebert A.-K. Liberating Technologies? Of Bicycles, Balance and the “New Woman” in the 1890s / A.-K. Ebert // Icon. – 2010. – Vol. 16. – P. 25-52.

Finison L. J. Boston’s Cycling Craze, 1880-1900: A Story of Race, Sport, and Society / L. J. Finison. –Amherst: University of Massachusetts Press, 2014.– 272 рр.

Friss E. The Cycling City: Bicycles and Urban America in the 1890s / E. Friss. –Chicago: The University of Chicago Press, 2015.– 267 рр.

Harmond R. Progress and Flight: an Interpretation of the American Cycle Craze of the 1890s/ R. Harmond // Journal of Social History. – 1971. –Vol. 5, № 2. – P. 235-257.

Norcliffe G. Ride to Modernity / G. Norcliffe. –University of Toronto Press, 2001. – 288 рр.

Pry M. E. “Everybody Talks Wheels”: the 1890s Bicycle Craze in Phoenix / M. E. Pry// The Journal of Arizona History. – 1990. – Vol. 31, № 1. – P. 1-18.

Taylor M. Rapid Transit to Salvation: American Protestants and the Bicycle in the Era of the Cycling Craze/ M. Taylor // The Journal of the Gilded Age and Progressive Era. – 2010. – Vol. 9, № 3. – P. 337-363.

Taylor M. The Bicycle Boom and the Bicycle Bloc: Cycling and Politics in the 1890s / M. Taylor// Indiana Magazine of History. – 2008. – Vol. 104, № 3. – P. 213-240.

Uminowicz G. Sport in a Middle-Class Utopia: Asbury Park, New Jersey, 1871-1895 / G. Uminowicz // Journal of Sport History. – 1984. – Vol. 11, № 1.–P. 51-73.

Veblen T. The theory of the leisure class / T. Veblen. – Transaction Publishers, 1965. – P. 266.

Центральний державний архів України у м. Києві. Ф. 442, Оп. 544, №95б Дело об учреждении в г. Киеве общества велосипедистов. 1891. 8 арк.

ЦДІАУ в м. Києві. Ф. 442, Оп. 623,№208 Дело об учреждении Уманского общества велосипедистов. 1893. 10 арк.

ЦДІАУ в м. Києві. Ф. 442, Оп. 627, №232 Дело об учреждении Бердычевского общества велосипедистов. 1897 – 1905. 19 арк.

ЦДІАУ в м. Києві. Ф. 274, Оп. 1, №2096 Материали Киевского жандармского управления. 310 арк.

Велоезда в гимназиях и реальных училищах / Киевское слово. – 1892.–№ 1637. – C. 2.

Велосипед / Киевское слово. – 1890. – № 1012. – C. 3.

Велосипедисты / Киевское слово. – 1894. – № 2382. – C. 2.

Велосипедист Э.А. Фалер / Киевское слово. – 1894. – № 2278. – C. 2.

Из Москвы в Киев на велосипеде / Киевское слово. – 1894. – № 2275. – C. 3.

Киевский велосипедист Эмиль Фалер / Киевское слово. – 1894. – № 2270. – C. 2.

Киевское общество велосипедистов-любителей / Киевское слово. – 1892. – № 1536. – C. 3.

Неосторожная езда / Киевлянин. – 1904. – № 157. – C. 3.

Обучение велосипедной езде и плаванию в средних учебных заведениях / Киевское слово. – 1892. – № 1456. – C. 2.

Общество велосипедистов / Киевское слово. – 1890. – № 1169. – C. 3.

Перепуг от велосипеда / Киевское слово. – 1891. – № 1302. – C. 2.

Подвиги велосипедистов / Киевское слово. – 1890. – № 1037. – C. 2.

Спектакли в клубе велосипедистов / Киевское слово. – 1893. – № 2193. – C. 3.

Центральний державний архів фотофоновідеодокументів ім. Пшеничного. 4-017426. Стройові вправи в Києво-Печерській чоловічій гімназії, 1880–1890-ті.

ЦДКФФА ім. Пшеничного. 4-017411. Велозмагання у Київській гімназії, кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

ЦДКФФА ім. Пшеничного. 1-25-18-2-126626. Види Полтави, поч. ХХ ст.

ЦДКФФА ім. Пшеничного. 1-25-18-2-126399. Види Миколаєва, кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

ЦДКФФА ім. Пшеничного. 1-25-18-0-236245. Спортсмени в Юзівці, 1900 р.

ЦДКФФА ім. Пшеничного. 1-25-18-0-188684. Види Києва, Хрещатик, поч. ХХ ст.
Опубліковано
2018-05-26
Як цитувати
Мартинюк, О. (2018). Публічність, видимість, видовищність: Київське товариство велосипедистів-любителів у контексті міських трансформацій 1890-х років. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 65-80. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10714
Розділ
МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ