Процеси саморефлексії та саморепрезентації університетської спільноти в сучасній Україні(на матеріалах Харківського університету)

  • Євген Рачков Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: університетська ідентичність, знакове середовище, криза університетів, Харківський університет.

Анотація

Статтю присвячено кризі університетської ідентичності в Україні на сучасному етапі. Здебільшого проблему вивчено на прикладі Харківського університету. Особливу увагу приділено символічним проявам «викликів», які постали перед університетом наприкінці XX – на початку XXI ст. Знакове середовище університету розглянуто як показник стану ідентичності університетської спільноти. Простежено кореляційний звязок між особливостями формування та функціонування символіки університету та станом університетської корпоративної свідомості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Галушка Р. 200-річна історія Харківського національного є невід’ємною і яскравою частиною всесвітньої історії університетів / Р. Галушка // Освіта України. – 2005. – № 7 (січень). – С. 4-5.

Запорожец О. Н. Университет как корпорация: интеллектуальная картография исследовательских подходов / О. Н. Запорожец. – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 48 с.

Інтерв’ю випускників Харківського університету 1940–2010-х рр. (2006–2016 рр.) [фонодокументи та транскрипції] // Матеріали фондів Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Ф. 7., оп. 21, п. 1. – 205 інтерв’ю.

Куренной В. А. Бастард модерна. О текущем кризисе университета / В. А. Куренной // Неприкосновенный запас. – 2011. – № 3 (77).[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/ku8-pr.html/.

Маяцкий М. Университетназывается / М. Маяцкий // Логос. – 2013. – № 1 (91). – С. 4–17.

Медалі та знаки Харківського університету // Матеріали фондів Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Наказ ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 12 березня 2003 р. №0104-1/038 «Про створення Загальноуніверситетського організаційного комітету з підготовки до святкування 200-річчя Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» [копія документа] // Матеріали фондів Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 5 арк.

Посохов С. И. О памяти и памятниках в университетской истории / С. И. Посохов // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов; Ставрополь: Сарат. гос. ун-т; СКФУ, 2012. – Вып. 6. – С. 117–131.

Посохов С. И. Символы и эмблемы Харьковского университета / С. И. Посохов // Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания: Матер. ХХІ Междунар. конф. – Москва: РГГУ, 2009. – С. 291–294.

Посохов С. И. Юбилеи Харьковского университета / С. И. Посохов // Отечественная история. – 2004. – № 6. – С. 141–148.

Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики / В. В. Похлебкин. – 3-е изд. – Москва: Международные отношения, 2001. – 560 с.

Програма підготовки і проведення в 2002–2005 роках основних заходів, присвячених 200-річчю Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Проект [документ] // Матеріали фондів Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 12 арк.

Проекти нагрудних знаків, медалей та ректорського ланцюга Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [рисунки] // Матеріали фондів Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Ф. 7, оп. 7, п. 5. – 9 окр. арк.

Рачков Є. С. Використання корпоративних символів та емблем в обрядах переходу (на матеріалах Харківського університету) / Є. С. Рачков // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2014. – Вип. 17. – С. 286–292.

Рачков Є. С. Візуальна складова практик саморепрезентації класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Є. С. Рачков // WschodniRocznikHumanistyczny. – Том XII. – 2015. – С. 327 – 341.

Рачков Є. С. Емблеми класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: генезис, класифікація, функції: дисертація … кандидата історичних наук / Є. С. Рачков; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 258 с.

Рачков Є. С. Символічні прояви кризи університетської ідентичності в Україні наприкінці XX – на початку XXI ст. / Є. С. Рачков // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історик на зламах історії: досвід переживання: міжвуз. зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 165–180.

Ридингс Б. Университет в руинах / Б. Ридингс; пер. с англ. А. М. Корбута. – Москва: Высшая школа экономики, 2010. – 304 с.

Роджеро Дж. Из руин в кризис: об основных трендах в жизни глобального университета / Дж. Роджеро // Неприкосновенный запас. – 2011. – № 3 (77).[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/po7.html/.

Указ Президента України від 11 жовтня 1999 р. № 1313/99 «Про надання статусу національного Харківському державному університету» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1313/99/.

Урочисті заходи Харківського університету [фотографії] // Фотоархів Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1991–2013 рр.): хроніка подій / уклад. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, Ю. А. Кісельова, С. М. Куделко, В. О. Куліков. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 92 с.

Donoghue F. The Last Professors. The Twilight of Humanities in Corporate University / F. Donoghue. – New York: Fordham University Press, 2008. – 172 p.

Shumar W. College for Sale: a Critique of the Commodification of Higher Education / W. Shumar. – London: The Falmer Press, 1997. – 217 p.
Опубліковано
2018-06-01
Як цитувати
Рачков, Є. (2018). Процеси саморефлексії та саморепрезентації університетської спільноти в сучасній Україні(на матеріалах Харківського університету). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 135-142. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10725
Розділ
ПЕРЕХРЕСТЯ МІСЬКИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ