Зміна міської топоніміки Закарпатської України в період інтеграції краю до складу Української РСР (листопад 1944 – січень 1946 років).

  • Павло Леньо Ужгородський національний університет
Ключові слова: Закарпатська Україна, Маніфест про возз’єднання, радянізація, політика перейменувань, вуличні топоніми, практики увічнення, витіснення з пам’яті.

Анотація

У листопаді 1944 р. на Закарпатті відбувся Перший з’їзд народних комітетів, який проголосив Маніфест возз’єднання із Українською РСР, що започаткувало процес входження краю до складу країни Рад. І хоча ратифікація радянсько-чехословацького договору щодо Закарпатської України та утворення Закарпатської області УРСР відбувалися пізніше (упродовж періоду від червня 1945 до січня 1946 рр.), радянізація символічного простору краю розпочалася задовго до цих подій  – ще в кінці 1944 р. Одними з перших кроків Народної Ради Закарпатської України були постанови про державну символіку; зміну назв населених пунктів, вулиць і площ; увічнення пам’яті загиблих радянських воїнів шляхом встановлення відповідних пам’ятників та меморіалів тощо. Уже в грудні 1944 р. низка міських комітетів затвердила списки нових адресних урбанонімів, аналізу яких, власне, і присвячене це дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО), ф. Р-14, Оп. 1, Спр. 6, Арк. 1-5. Звернення організаційного комітету Рахівської округової Народної Ради до трудящих Карпатської України про створення народної влади в рамках Чехословаччини та промова хустського урядовця про зустрічі Червоної Армії-визволительки про бажання знов жити разом з чеським на словацьким народами.

ДАЗО, ф. Р-14, Оп. 1, Спр. 11, Арк. 1. Маніфест Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною.

ДАЗО, ф. Р-14, Оп. 1, Спр. 239, Арк. 1. Звернення Голови НРЗУ до голів окружних та народних комітетів з приводу переіменування вулиць во ім’я народних мучеників.

ДАЗО, ф. Р-618, Оп. 1, Спр. 61. Арк 5-18. Списки переименованных улиц в городах и селах Закарпатской Украины и переписка с окружними Народными Комитетами по этому вопросу.

Декрет чис. 4. «Про усунення мадярських і німецьких написів зі всіх публічних місць» 29 листопада 1944 р. // Вісник НРЗУ. – Число 1. – 30 жовтня 1944 р. – С. 4.

Постанова НРЗУ «Про поіменування вулиць ім’ям Народних Мучеників та Народних Героїв» 14 березня 195 р. // Вісник НРЗУ. – Число 5. – 15 березня 1945 р. – С. 55.

Розпорядження чис. 4. Про проведення в життя Декрету чис. 4 «Про усунення мадярських і німецьких написів зі всіх публічних місць» // Вісник НРЗУ. – Число 1. – 30 жовтня 1944 р. – С. 7.

Леньо П. «Визволителі», «окупанти», «інші» у колективній свідомості закарпатців / Павло Леньо // Етніка Карпат. – 2017. – Вип. 2. – С. 45-55.

Офіцинський Р. Етнічні чистки / Роман Офіцинський / Закарпаття 1919–2009 років. Історія, політика, культура / Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець. – Ужгород: Поліграфцентр Ліра, 2010. – С. 284-286.

Худіш П. М. Закарпаття в контексті в чехословацько-радянських відносин (1944–1948 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Худіш Павло Миколайович. – Ужгород, 2016. – 18 с.
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Леньо, П. (2018). Зміна міської топоніміки Закарпатської України в період інтеграції краю до складу Української РСР (листопад 1944 – січень 1946 років). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 118-124. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10722
Розділ
ПЕРЕХРЕСТЯ МІСЬКИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ