Редакційний штат

Склад редакційної колегії:

Головний редактор

Грінченко Гелінада Геннадіївна

доктор історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: gelinada@ukr.net 

Google scholar

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0003-1644-3810

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56445778400

Профіль у Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/#/record/8236068

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР, ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР

Потоцький Вячеслав Петрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: slavapt@ukr.net

Google scholar

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-6322-3581

Редакційна колегія

Куліков Володимир Олександрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

E-mail: kulikov@karazin.ua

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-8759-0650

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195983256&eid=2-s2.0-85030717121  

Кравченко Володимир Васильович

доктор історичних наук, професор департамента історії та класики факультету мистецтв  Альбертського університету, Едмонтон, Канада

E-mail: volodymyr.kravchenko@ualberta.ca

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210573630&eid=2-s2.0-85070942332

Ягер Матеуш

доцент  Інститута Європейської культури Університету Адама Міцкевича, Польща

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-9475-4051

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55983046000&eid=2-s2.0-84891516400

Скруква Гжегож

доктор габілітований, професор Університета Адама Міцкевича, Польща

E-mail: skrukwa@amu.edu.pl

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-7648-2235

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191155882

Профіль у Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/#/record/13962914

Нарвселіус Елеонора Євгенівна

кандидат філологічних наук, PhD in Ethnical Studies, доцент, лектор Центру Мов і Літератури в Університеті м. Лунд, Швеція

E-mail: eleonora.narvselius@sol.lu.se 

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-3272-5714

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56676417500

Профіль у Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/#/record/6769501

Радченко Юрій Юрійович

кандидат історичних наук, директор Центру досліджень міжетнічних відносин Східної Європи, Україна

Email: yuriradchenko1986@gmail.com 

Профиль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56111952700

Профиль в Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/#/record/8647988?SID=E4Yivcgc4b3qo4FOZQ5

Чорний Дмитро Миколайович

доктор історичних наук, професор, зав. кафедрою українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна.

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: d.chornyi@karazin.ua 

Google scholar

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0001-9149-9203

Посохова Людмила Юріївна

доктор історичних наук, професор кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-52-25

E-mail: lposokhova@karazin.ua

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0003-3338-1949

Танцюра Василь Іванович

доктор історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: alexeyperesada@gmail.com

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-0097-6471

Семененко Валерій Іванович

кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: v.i.semenenko@ukr.net

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0001-9164-1783

Калініченко Володимир Вікторович

доктор історичних наук, професор кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-52-25

E-mail: d.64.051.10@karazin.ua

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0001-6233-7352

Венгерська Вікторія Олексіївна 

доктор історичних наук, доцент, завідувачка кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, Україна

E-mail: vengerska@ukr.net

ORCID iD iconhttp://orcid.org/0000-0002-8936-8893

Профіль у Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/#/record/31666456?SID=E4Yivcgc4b3qo4FOZQ5

ResearcherID: http://www.researcherid.com/H-5464-2016

Google Scholar 

Наумов Сергій Олександрович

доктор історичних наук, професор кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-52-25

E-mail: sonaumov@gmail.com

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0002-0289-4357

Домановський Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: gesta.baudolini@gmail.com

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0001-8434-3374 

Греченко Володимир Анатолійович

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України,завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0002-5281-6007

Верстюк Владислав Федорович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділом історії Української революції 1917-1921 рр. Інституту історії України НАН України, Україна

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6023-0471

Турченко Федір Григорович 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою новітньої історії України історичного факультету Запорізького національного університету, Україна

ORCID iD iconhttp://orcid.org/0000-0001-6408-2691 

Петкевич Кшиштоф

доктор історичних наук, професор гуманітарних наук, повний професор Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Польща

E-mail: pietka@amu.edu.pl

Nauka polska

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-8510-5132  

Редактори розділів

Потоцький Вячеслав Петрович, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Україна

Домановський Андрій Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна