Склад редакційної колегії:

Головний редактор

Чорний Дмитро Миколайович

доктор історичних наук, професор, зав. кафедрою українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна.

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: d.chornyi@karazin.ua 

Google scholar

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0001-9149-9203

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Танцюра Василь Іванович

доктор історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: alexeyperesada@gmail.com

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-0097-6471

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР, ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР

Потоцький Вячеслав Петрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: slavapt@ukr.net

Google scholar

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-6322-3581

Редакційна колегія

Грінченко Гелінада Геннадіївна

доктор історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: gelinada@ukr.net 

Google scholar

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0003-1644-3810

Семененко Валерій Іванович

кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: v.i.semenenko@ukr.net

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0001-9164-1783

Домановський Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-51-92

E-mail: gesta.baudolini@gmail.com

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0001-8434-3374

Калініченко Володимир Вікторович

доктор історичних наук, професор кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-52-25

E-mail: d.64.051.10@karazin.ua

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0001-6233-7352

Наумов Сергій Олександрович

доктор історичних наук, професор кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-52-25

E-mail: sonaumov@gmail.com

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0002-0289-4357

Посохова Людмила Юріївна

доктор історичних наук, професор кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

tel. +38(057)707-52-25

E-mail: lposokhova@karazin.ua

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0003-3338-1949

Греченко Володимир Анатолійович

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України,завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна

Google scholar

ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0002-5281-6007

Петкевич Кшиштоф

Доктор історичних наук, професор гуманітарних наук, повний професор: Університет ім. Адама Міцкевича в Познані, Польща

E-mail: pietka@amu.edu.pl

Nauka polska

Кравченко Володимир Васильович

професор, департамент історії та класики факультету мистецтв (Faculty of Arts) Альбертського університету, Едмонтон, Канада

Нарвселіус Елеонора Євгенівна

кандидат філологічних наук, PhD in Ethnical Studies, доцент, лектор Центру Мов і Літератури в Університеті м. Лунд (Швеція) 

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-3272-5714

д. філос. н., проф. Білик Я. М., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Калініченко В. В., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. філос. н., проф. Карпенко І. В., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Петровський В. В., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

 

к. філос. н., доц. Чугуєнко М. В., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Греченко В. А., Харківський національний університет внутрішніх справ

д. іст. н., проф. Верстюк В. Ф., Інститут історії України НАН України (Київ)

д. іст. н., проф. Турченко Ф. Г., Запорізький національний університет (Запоріжжя)

д. філос. н., проф. Аляєв Г. Є., Полтавський національний технічний університет

 

 

Редактори розділів

Потоцький Вячеслав Петрович, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Україна

Домановський Андрій Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна