Редактори

Склад редакційної колегії:

д. іст. н., проф. Чорний Д. М.  (відп. ред.), Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Танцюра В. І.  (заст. відп. ред.), Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

к. іст. н., доц. Потоцький В. П.  (відп. секр.), Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. філос. н., проф. Білик Я. М., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Грінченко Г. Г., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Калініченко В. В., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. філос. н., проф. Карпенко І. В., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Наумов С. О., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Посохова Л. Ю., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Петровський В. В., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

к. іст. н., проф. Семененко В. І., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

к. іст. н., доц. Домановський А. М., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

к. філос. н., доц. Чугуєнко М. В., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

д. іст. н., проф. Греченко В. А., Харківський національний університет внутрішніх справ

д. іст. н., проф. Верстюк В. Ф., Інститут історії України НАН України (Київ)

д. іст. н., проф. Турченко Ф. Г., Запорізький національний університет (Запоріжжя)

д. філос. н., проф. Аляєв Г. Є., Полтавський національний технічний університет

д. філос., ад’юнкт-професор, Нарвселіус Е., Лундський університет (Швеція)

д. габілітований Петкевич К., Університет Адама Міцкевича (Польща)

д. іст. н., проф. Кравченко В. В., Канадський інститут українських студій (Канада)

Редактори розділів

Потоцький Вячеслав Петрович, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Україна

Домановський Андрій Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна