Харків як об’єкт урбаністичних студій: контексти, підсумки, нові орієнтири

  • Дмитро Чорний
Ключові слова: урбаністика, семіотика, деурбанізація, міська ідентичність, міське управління, міський простір.

Анотація

У статті розглядаються особливості сучасної історіографії історії Харкова. Основна увага приділяється дискусіям щодо збереження промислового характеру міста, вибору стратегії економічного розвитку, формуванню міського простору, управління містом, історичної пам’яті та топоніміки. Обґрунтовано необхідність поєднання зусиль істориків та представників інших наук, створення міждисциплінарної проблемного поля досліджень, залучення уваги до західного теоретичного доробку, порівняльних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалей Д.И.,Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год). – Харьков, 1905-1912. – Т. 1-2.

Баранцев П. Міста України в контексті процесу глобалізації. – К. : НОМУРО, 2012. – 101 с.

Горбач Д. Декомунізація Східної Європи: чи правильним шляхом іде Україна// Режим доступу:https://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/10/7040071/

Города России в 1910 году. – СПб: Типо-литография Н.Л. Ныркина, 1914. – 1158 с.

Гриценко О. Пам’ять місцевого виробництва. Трансформація символічного простору та історичної пам’яті в малих містах України. – К.: Вид-во «КІС», 2014. – 352 с.

Декомунізація у Польщі: майже 1000 вулиць буде перейменовано // Режим доступу:http://naszwybir.pl/dekomunizatsiya-u-polshhi-majzhe-1000-vulyts-bude-perejmenovano/

Детройт став найбільшим містом-банкрутом США // Режим доступу:https://dt.ua/WORLD/detroyt-stav-naybilshim-mistom-bankrutom-ssha-133149_.html
Економіка Харківщини у 2001 році. – [Х., 2002]. – 48 с.

Зукин Ш. Культуры городов. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 424 с.

Івченко А. Міста України. Довідник. – К.: НВП «Картографія»,1999. – 136 с.

Ільїн В.Г. Особливості післявоєнного відновлення та розвитку радянської системи охорони здоров’я в Харкові (1945-1991): історичний аналіз: Авт дис. … к. іст. наук. – Х., 2017. – 22 с.

Історія міста Харкова ХХ століття / О.Н.Ярмиш, С.І.Посохов, А.І.Епштейн та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686 с.

Кравченко В. В. Харьков/Харків: столица Пограничья. – Вильнюс: ЕГУ, 2010. – 358 с.

Макс Розенфельд. Харьков имеет собственный генетический код. Интервью с И. Шевченко 9 декабря 2015 г. // Режим доступу:https://kh.depo.ua/rus/kh/maks-rozenfeld-harkiv-mae-osobistiy-genetichniy-kod-08122015200000

Обзор Харьковской губернии за 1914 год. – Х., 1915. – Ведомость «О числе ремесленников в городах Харьковской губернии».
Розенфельд М. Фасады. Харьков. – Х.: ПП «АССА», 2017. – 118 с.

Станет ли Харьков вторым Гонконгом? // Городская газета. – 1998. – 16 апр.

Тахтаулова М. Харківська топоніміка: етапи декомунізації // Місто: історія, культура, суспільство.Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. – Київ, 2017. – № 1 (2). – 253 с. С. 142-151.

Устинов И.А. Описание г. Харькова. (репринтное издание). – Х.: Издательство САГА, 2007. – 362 с.

Харків необхідно позиціонувати як столицю IT-технологій //Режим доступу: http://varta.kharkov.ua/news/technology/1118033

Чорний Д.М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 304 с.

Шаповалов И. Кто хочет сделать Харьков городом-зомби, или возможно ли харьковское экономическое чудо? // Грани. 1996. 2 сент. № 35.

Ярмиш О.Н., Головко О.М. Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ-ХХ і ХХ-ХХІ. Досвід історії та сучасності: Монографія. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ., 2004. – 372 с.

Andrews A. Bibliography of urban history 2017 // Urban History. V. 44. Is. 4. 2017. P. 726-781.

Paunonen H., Vuolteenaho J., Ainiala T. Industrial urbanization, working-class and slang toponyms in early twentieth-century Helsinki // Urban History/ V. 36. Issue 3. December 2009. P. 449-472.

Seelye K.Q. Detroit Census Confirms a Desertion Like No Other // Режим доступу: http://www.nytimes.com/2011/03/23/us/23detroit.html?_r=1

Urban Governance: Britain and Beyond Since 1750. Ed. By R.J. Morris, R. H. Trainor. – Routledge, 2000. – 268 p.
Опубліковано
2018-06-01
Як цитувати
Чорний, Д. (2018). Харків як об’єкт урбаністичних студій: контексти, підсумки, нові орієнтири. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 157-164. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10728
Розділ
ПЕРЕХРЕСТЯ МІСЬКИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ