Приватні садиби мешканців Харкова 60-х років ХІХ ст.та початку ХХ ст.: семіотичний аналіз

  • Вікторія Нестеренко
Ключові слова: забудова, урбаністика, приватне житло, семіотика, Харків.

Анотація

Стаття про взаємозв’язок зовнішнього вигляду приватних будівель мешканців Харковата їхніх уявлень про власне житло. У ній порівняно забудову міста в 60-х роках ХІХ ст. і на початку ХХ ст. Досліджено залежність будівництва від району розташування споруди та соціального статусу власника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондаренко Б. А. Каменная летопись. Архитектурные памятники Харьковщины / Б. А. Бондаренко. – Х.: Прапор, 1972. – 124 с.

Гордеенко Е. Харьковское городское самоуправление: нужды его и недостатки, состояние общественного хозяйства и промыслов г. Харькова. –Х., 1884. – 29 с.

Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю. Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе. – Х.: Фолио, 1998. – 335 с.

Лефевр Α. Производство пространства / Пер. с фр. – М.: StreikePress, 2015. – 432 с.

Линч К. Образ города / К. Линч. – М.:Стройиздат, 1982. – 328 с.

Лотман Ю. М. Избранные статьи. Статьи по семиотике и типологии культуры. Т. 1. –Таллинн : Александра, 1992. – С. 129-132.

(Не)задоволення публічними просторами. Урбаністичні студії. – К.: Всесвіт, 2017. – 341 с.

О планах и фасадах казенным зданиям. 29987. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1649–1825): Том 39 (1824). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html] – С. 440.

Об изменении порядков утверждения фасадов частных домов при шоссе. // Собрание (1825 – 1881). – Том 31 (1856). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html]–С. 98.

Об утверждении 10 образцовых фасадов обывательских домов в 3,4,5 окон. 28422 // Собрание (1825–1881). – Том 29 (1854).[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html] – С. 713

Перек Ж. Просто пространства. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. – 152 с.

Пирс Ч. С. Что такое знак // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 3(7). – Томск, 2009. – С. 88-95.

Схід/Захід. Історико-культурологічний збірник. Випуск 15. Спеціальне видання. Проблеми історичної урбаністики. // ред. Кравченко В., Грінченко Г. –Х.: ТОВ “НТМТ”, 2011. – 348 с.

Харьков: путеводитель для туристов и экскурсантов. –Х., 1914. – 143 с.

Чепелик В. Український архітектурний модерн. Публікація. Упорядник З. В. Мойсеєнко-Чепелик. – К.: КНУБА, 2000. – 196 с.

Эко У. Vertigo: Круговорот образов, понятий, предметов. – Слово, 2009. – 408 с.

Яцина О. А. Старовинний Харків: історія, житло, архітектура / Олег Яцина. – Х., 2015. – 120 с.

Borden I., Fraser M., Penner B. Forty Ways to Think About Architecture: Architectural History and Theory Today. –Wiley, 2014. – 283 p.

Cuthbert R. A. The form of cities. Political Economy and Urban Design. – Blackwell Publishing, 2006. – 304 p.

Nas P. J. M. Cities fullofSymbols: A TheoryofUrbanSpaceandCulture. –Leiden: LeidenUniversityPress, 2011. – 304 p.

Державний архів Харківської області.
Опубліковано
2018-05-26
Як цитувати
Нестеренко, В. (2018). Приватні садиби мешканців Харкова 60-х років ХІХ ст.та початку ХХ ст.: семіотичний аналіз. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 81-92. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10715
Розділ
МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ