Урбаністичний і рустикальний художній простір та його втілення в сучасній українській літературі

  • Руслана Мариняк Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: художній простір, рустикальний та урбаністичний тип художнього простору, локус, топос, метафора.

Анотація

У статті  подано аналіз характерних ознак урбаністичного та рустикального типів художнього простору, указано на відмінностях, що спостерігаємо у визначенні категорій хронотоп, локус, топос та власне художній простір. Досліджено предметно-тематичні домінанти,що визначають функції міського та сільського простору, реалізовані у художній літературі сьогодення. Здійснено аналіз особливостей художнього конструювання локусів місто-село. Доведено, що своєрідність художнього втілення урбаністичного та рустикального простору залежить від авторської екзистенції, на яку впливають емоційно-психологічний стан митця, його попередній життєвий і творчий досвід, атрибутивні  та  випадкові характеристики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабенко А. Урбаністичний простір як деконструкція людяності у книзі Сергія Жадана «Месопотамія»/А. Бабенко. [Електронний ресурс]– Режим доступу : itzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/5.17.16.pdf

Бахтин М.М. Формы времени и хронотоп в романе / М.М. Бахтин // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. – М: Наука, 1975. – C. 234 -407.

Возняк Т. Феномен міста / Тарас Возняк. – Львів: Бібліотека журналу «Ї», 2009. – 334 с.

Гинзбург Л. Я. О лирике / Л. Я. Гинзбург. – Ленинград: Сов. пис., 1986. – 301 с.

Гундорова Т. І. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К.: Критика, 2005. – 264 с.

Дві тони: Антологія поезії двотисячників. – К.: Маузер, 2007. – 302 с.

Ірпінські світанки: поезія і проза учасників всеукраїнської наради молодих літераторів 2007 року. – Біла Церква: Буква, 2008. – 220 с.

Клуб Поезії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua

Літературознавчий словник-довідник / [уклад. Р. Гром’як, Ю. Ковалів та ін.]. – К: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

Літпошта: (збірка молодої поезії, і не тільки…) / упоряд. М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський. – К.: Вид-во Жупанського, 2009. – 317 с.

Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман; сост. Р. Г. Григорьева, пред. С. М. Даниэля. – Спб. : Академический проект, 2002. – 544 с.

ЛяЛяК. (Львівська літературна криївка): Антологія поезії 2000 рр./ Упорядник Марія Шунь. – Львів: ЛА «Піраміда», 2010. – 264 с.

Маляр А. Урбаністична сповідь / Альбіна Маляр. – К.: Неопалима купина, 2006. – 72 с.

Мельник К. Урбаністичний простір у «губернаторській» мемуаристиці Волині першої половини ХІХ століття/ К. Мельник//Філологічні науки.

Літературознавство. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – № 28. – С. 94-99.

Поліщук Я. О. Із дискурсів і дискусій / Ярослав Олексійович Поліщук. – Харків : Акта, 2008. – 288 с.

Поліщук Я. О. Ревізії пам’яті: літературна критика / Ярослав Олексійович Поліщук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 216 с.

Пухонська О. Сучасна візія міста в поезії молодих авторів. / О. Пухонська// Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2013. – № 3-4.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2013_3-4_9.

Фоменко В. Г. Українська урбаністична проза XX століття: еволюція, проблематика, поетика: автореф. дис. д-ра філол. наук: 10.01.01/Віра Григорівна Фоменко. – Київ : Б.в., 2008. – 40 с.

Цибулько В. О. Альтернативний підхід до здійснення аналізу перекладів ліричної поезії/ В. О. Цибулько //Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – 2014. – Вип. 2. – С. 148-153.
Опубліковано
2018-05-26
Як цитувати
Мариняк, Р. (2018). Урбаністичний і рустикальний художній простір та його втілення в сучасній українській літературі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 51-58. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10712
Розділ
МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ