Гувернери у дворянських родинах м. Харкова наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст

  • Галина Яковенко
Ключові слова: соціальне становище, домашні учителі, гувернери, бонни, дворянство.

Анотація

У статті висвітлено становище гувернерів у дворянських сім’ях наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Харківські дворяни залучали до виховання своїх дітей педагогів-іноземців. Цю освітню практику мотивували потребою здобути дальшу освіту, підтримати становий статус. Освічені іноземці поширювали європейську культуру на побутовому рівні серед дворянства. Знання іноземних мов – німецької та французької – стало обов’язковою комунікаційною характеристикою цього стану. Для мандрівок за кордон також потрібно було знати іноземні мови. Домашня освіта з перспективою її постійного вдосконалення – навчання в університеті, гімназії, інституті шляхетних дівчат – наповнювали дворянський побут новим змістом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалей Д. И. Харьковский педагог и журналист начала XIX века Иван Филиппович Вернет / Д. И. Багалей.– Харьков: Печатное дело, 1908. – 8 с.

Задонская Е. В. Быль XIX столетия. (Детям моим). Т. I. – Харьков: Тип. журнала «Мирный труд», 1907. – 424 с.

Задонская Е. В. Быль XIX столетия. (Детям моим). Т. II. – Харьков: Тип. журнала «Мирный труд», 1908. – 518 с.

Сірополко Степан. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К.: Наук. думка, 2001. – 912 с.

Словник іншомовних слів / за ред. члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1977. – 776 с.

Пастор Виганд. Его жизнь и деятельность в России. 1764–1808 гг. // Русская старина. – 1892. – № 74. – С. 545-568.

Щербачев Ю. Н. Приятели Пушкина Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин / Ю. Н. Щербачев. – М.: Синодальная типография, 1912. – 215 с.
Опубліковано
2018-05-26
Як цитувати
Яковенко, Г. (2018). Гувернери у дворянських родинах м. Харкова наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 93-97. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10716
Розділ
МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ