Простір, що промовляє: соціальні розрізнення у модерному Xаркові

  • Анастасія Боженко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: соціальний простір, модернізація, еліта, символічний капітал.

Анотація

У статті авторка, спираючись на концепцію П’єра Бурд’є, розглядає взаємозв’язок фізичного та соціального просторів Харкова другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Висвітлено проблеми сприйняття окремих периферійних районів як міського простору в путівниках та діловодній документації, проаналізовано матеріали переписів. Досліджено соціальне зонування всередині міста, маркування престижних районів, а також репрезентацію влади елітарних соціальних груп у фізичному просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905): историческая монография / Дмитрий Иванович Багалей, Дмитрий Петрович Миллер. – Т. 2. – Харьков, 2004. – 982 с.

Бурдье П. Социология социального пространства / Пьер Бурдье. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2008. – 288 с.

Весь Харьков на 1916 г.: справочная книга. – Харьков: Типография «Печатник», 1916.

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни / Луис Вирт // Избранные работы по социологии. – Москва, 2005. – С.93-118.

Гинзбург А. М. План города Харькова с прилегающими пригородами и поселками / А. М. Гинзбург, Н. Б. Жаврид. – Харьков, 1916.

Главные итоги переписи города Харькова 8 декабря 1912 года / Под. ред. А. Переплетчикова. – Харьков, 1914. – 68 с.

Гусев А. Харьков: его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях (с приложением снимков, воспроизведенных с редких картин, акварелей, гравюр, фотографий с натуры, чертежей, планов города 1768 года и новейшего): Историко-справочный путеводитель / Александр Гусев. – Харьков Типография Адольфа Дарре, 1902. – 260 с.

Де-Пуле М. Ф. Харьковский университет и Д. И. Каченовский: культурный очерк и воспоминанияиз 40-х годов / М.Ф. Де-Пуле // Харківський університет XIX – початку XX століття у спогадах його професорів та вихованців. – Харків, 2008. – Т. 1. – С. 272–331.

Долинськa М. Львiв: пpoстip нa тлi мешкaнцiв ХIII–ХIХ ст. / Мар’яна Долинська. – Львiв: Видавництво Укpaїнськoгo Кaтoлицькoго yнiвеpситетy, 2014. – 168 с.

Константінова В. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роки) / Вікторія Константінова. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 596 с.

Микроурбанизм. Город в деталях / Сб. статей; под отв. редакцией О. Бредниковой, О. Запорожец. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 352 с.

Ніколаєва Т. Підприємці в освітньо-культурному просторі України (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Тетяна Ніколаєва.– Київ: КНЕУ, 2010. – 208 с.

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Харьковская губерния / Под ред. Н. П. Тройницкого. – СПб: Т-во Художественной печати, 1904. – 330 с.

Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини ХІХ-початку ХХ ст. / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ: Інновація, 2008. – 102 с.

Посохов С. И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) / Сергей Иванович Посохов. –Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина. – Харьков, 2014. – 364 с.

Прищепа О. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Олена Прищепа. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – 287 с.

Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Малороссия / Под ред. Б. Г. Карпова. – Харьков, 1903. – Т. 7. – 518 с.

Тахтаулова М. Ю. Історичний розвиток адресної урбанонімії міста Харкова (середина ХVII – початок XXI століття): дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, спеціальність 07.00.01 – історія України / Марія Юріївна Тахтаулова. – Харків, 2016. – 240 с.

Харьков: путеводитель для туристов и экскурсантов. – Харьков : Типография И.М. Аничкина, 1915 . – 179 с.

Харьковская городская Дума. Доклад о питейных домах в г. Харькове и о мерах для ограничения пьянства / Харьковская городская Дума. – Харьков: Университетская типография, 1872. – 32 с.

Харьковский губернский статистический комитет. Адрес-план города Харькова / Харьковский губернский статистический комитет. – Харьков, 1895.

Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець XIX – початок XX ст.) / Дмитро Миколайович Чорний. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с.

Шандра І. О. Представницькі організації буржуазії українських губерній (1861 – 1919 рр.): дис. на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук, спеціальність 07.00.01 – історія України / Ірина Олександрівна Шандра. – Вінниця, 2016. – 490 с.

Bradley J. Muzhikand Muscovite: Urbanizationin Late Imperial Russia / Joseph Bradley. – University of California Press, 1985. – 440 p.

Kirikov B. M. The Architecture of Petersburg Banks in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century / Boris Kirikov // Commerce in Russian Urban Culture. – pp.111-138.

Городское дело (журнал, Санкт-Петербург).

Державний архів Харківської області.
Опубліковано
2018-05-26
Як цитувати
Боженко, А. (2018). Простір, що промовляє: соціальні розрізнення у модерному Xаркові. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 59-64. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10713
Розділ
МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ