Міська історія: окреслення дослідницького поля

  • Олена Бетлій Національний університет «Києво-Могилянська академія», Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)
Ключові слова: міська історія, урбанізація, дослідницькі підходи та методологія, місто.

Анотація

Статтю присвячено міській історії як окремому напряму історичних досліджень. У тексті проаналізовано, як українські та зарубіжні дослідники визначають її завдання, які дискусії є щодо її змістового наповнення; окреслено проблематику сучасних досліджень у межах цього напряму. Крім того, авторка вказує, у чому полягає відмінність міської історії від інших дослідницьких стратегій, зазначаючи, які виклики постають перед істориком, що береться досліджувати міста й містечка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бетлій О., Диса К., Мартинюк О. Живучи в модерному місті. Вступ // Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть / упор. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк. – К.: Дух і Літера, 2016. – С. 5-17.

Бетлій О. Чи можливий «міський поворот» в українській історіографії? Або, чого нас може навчити західна історіографія Першої світової війни та місто Київ // Історія, пам’ять, політика: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т історії НАН, 2016. – С. 53-72.

Верменич Я. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с.
Верменич Я. Урбаністика історична [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Urbanistyka.

Дяк С., Склокіна І. Дослідження, документування та популяризація історії міст в Україні: досвід Центру міської історії у Львові // Місто: історія, культура, суспільство. – 2016. – № 1. – С. 49-74.

Константінова В., Лиман І. Науково-дослідний інститут історичної урбаністики // Місто: історія, культура, суспільство. – 2016. – № 1. – С. 44-48.

Міста, війни та відновлення у Східній Європі у ХХ столітті [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lvivcenter.org/uk/researchprojects/cities-wars-and-recoveries

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2017.

Місто: історія; культура, суспільство / City: History; Culture; Society [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mics.org.ua/?page_id=14
Центр міської історії Центрально-Східної Європи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lvivcenter.org/uk/

Betlii O. Ubi bene ibi patria: Reading the City of Kiev through Polish and Czech «Spatial Stories» from the First World War Period // Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations. – Pisa: Pisa university press, 2008. – pp. 197–221.

Davis K. The urbanization of the human population / Kingsley Davis // The City Reader / ed. by LeGates & Stout, fifth edition. – Routledge: London & New York, 2011. – pp. 20–30.

Dennis R. Cities in modernity: representations and productions of metropolitan space, 1840–1930 / Richard Dennis. – Cambridge: Cambridge university press, 2008. – 438 p.

Dyos J. Urbanity and suburbanity // Exploring the urban past / ed. by D. Cannadine and D. Reeder. – Cambridge, 1982. – pp. 19-36.

Ewen Sh. What is urban history? / Shane Ewen. – Cambridge: Polity Press, 2016. – 173 p.

Frioux S. At a green crossroads: recent theses in urban environmental history in Europe and North America / Stéphane Frioux // Urban History. – 2012. – Volume 39/ Issue 03 – pp. 529-539.

Jørgensen M. C. Nineteenth-century transnational urban history/ Claus Møller Jørgensen // Urban History. – 2017. – Volume 44/ Issue 03 – pp. 544-563.

Neale M. Research in urban history: recent theses on crime in the city, 1750–1900 / Matt Neale // Urban History. – 2013 – Volume 40/ Issue 03. – pp. 567-577.

Pluskota M. Research in urban history: recent Ph.D. theses on gender and the city, 1550–2000 / Marion Pluskota // Urban History. – 2014. – Volume 41/Issue 03.– pp. 537-546.

Rodger R. Urban History: prospect and retrospect / Richard Rodger // Urban History. – Volume 19/Issue 01/April 1992. – pp. 1-22.

Stobart J., Damme I. Introduction: markets in modernization: transformations in urban market space and practice, c. 1800 – c. 1970 / Jon Stobart and Ilja Van Damme // Urban History. – 2016. – Volume 43/Issue 03. – pp. 358-371.

Tilly Ch. The urban historian’s dilemma: faceless cities or cities without hinterlands?/ Charles Tilly // CRSO working paper. – 1981. – № 248. – 23 p.

Urban History / editors Dr Shane Ewen Leeds Beckett University, UK, Professor Simon Gunn University of Leicester, UK and Professor Rosemary Sweet University of Leicester, UK [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.cambridge.org/core/journals/urban-history#
Опубліковано
2018-05-19
Як цитувати
Бетлій, О. (2018). Міська історія: окреслення дослідницького поля. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 26, 9-17. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/10698
Розділ
МІСЬКІ НАРАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ