Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; проблеми забезпечення прав людини; проблеми боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовчої практики.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

ISSN 2075-1834

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006


№ 23 (2017): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «ПРАВО». Випуск 23, 2017 рік

Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21.12.2015)

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 10 від 27.06.2017 р.)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Т. Є. Кагановська
PDF
6-8

Теорія держави і права

А. М. Шульга
PDF
9-11
С. М. Бервено, О. М. Романченко
PDF
12-14
О. С. Передерій, Л. В. Кулачок-Тітова
PDF
15-18
Д. В. Слинько
PDF
18-21
Н. А. Жук
22-26
І. В. Воронова
PDF
27-30
Є. І. Григоренко
PDF
30-33

Історія держави і права

О. М. Головко
PDF
34-37
Е. С. Рождественская
38-41
В. П. Горбачов
PDF
41-45

Конституційне та муніципальне право

В. О. Серьогін
PDF
46-50
М. М. Воронов
PDF
50-53
О. Г. Кушніренко
PDF
53-58
Г. В. Зубенко
PDF
58-61
К. П. Данічева
PDF
62-65
Л. М. Гришко
PDF
66-69

Адміністративне, фінансове та інформаційне право

Д. М. Лук'янець
PDF
70-75
А. А. Стародубцев
PDF
75-79
Г. В. Россіхіна
PDF
79-83
І. В. Солошкіна
PDF
83-85
К. В. Кім
PDF
86-88
А. В. Смульська
PDF
88-90
Н. В. Гришина
PDF
91-93
К. В. Ростовська
PDF
94-96
С. О. Магда
PDF
97-101
І. А. Пахомова
PDF
102-104
В. О. Закриницька
PDF
105-108
О. І. Шкуропацький
PDF
109-112

Цивільне право та процес

І. В. Венедіктова, Ж. В. Завальна
PDF
109-112
Є. О. Мічурін
PDF
116-118
О. В. Розгон, О. С. Заіка
PDF
119-123
О. А. Устименко
PDF
123-126
М. В. Селіванов
PDF
126-128
А. С. Сліпченко
PDF
129-132

Кримінальне право та кримінологія

О. М. Храмцов
PDF
133-136
М. Л. Давиденко
PDF
136-140
К. Г. Биков
PDF
140-144
О. В. Герасимов
PDF
145-147

Кримінальний процес та кримінологія

М. В. Даньшин
PDF
148-150
Д. С. Слінько
PDF
151-155
І. О. Поліванова
PDF
155-157

Реформа судових та правоохоронних органів

М. В. Руденко, О. П. Шайтуро
PDF
158-160
Т. І. Гудзь, Ю. М. Коломієць
PDF
161-164

Міжнародне право

Т. Л. Сироїд
PDF
165-168
Я. А. Павко
PDF
169-172

Дискусії та обговорення

М. В. Пампура
PDF
173-177
О. О. Білоус
PDF
177-180

На початку творчого шляху

О. В. Зінченко
PDF
181-184
О. М. Кабанов
PDF
184-187
Г. Р. Колеснік
PDF
187-189
В. П. Коваль
PDF
190-192
О. В. Левада
PDF
193-195
Д. В. Мандичев
PDF
196-199
Махди Сахиб Салех
199-202
О. О. Навроцький
PDF
202-206
Веам Нуджейтат
PDF
207-209
А. А. Цибань
PDF
210-212