№ 912 (2010): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія „Питання політології”

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 9 від 24.09.2010 р.)
Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2014-10-10

Весь випуск

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

ГЕОПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ