Том 34 (2018): Питання політології

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 13 від 17.12.2018 р.).

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2019-05-10

Весь випуск