Том 29 (2016): Питання політології

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 7 від 27.05.2016 р.)

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2016-11-18

Весь випуск

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ