Том 33 (2018): Питання політології

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 7 від 25.06.2018 р.).

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2018-12-03

Весь випуск

ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ