Том 28 (2015): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія "Питання політології"

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 14 від 28.12.2015 р.)

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2016-05-12

Весь випуск

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕМОКРАТІЇ

ВИКЛИКИ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ТА ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ