Том 32 (2017): Питання політології

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 18 від 22.12.2017 р.).

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2018-06-18

Весь випуск