Том 37 (2020): Питання політології

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 10 від 23.06.2020 р.).

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2020-07-07

Весь випуск