Том 31 (2017): Питання політології

 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 10 від 27.06.2017 р.)

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2017-11-15

Весь випуск