Том 35 (2019): Питання політології

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 9 від 30.09.2019 р.).

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2019-09-30

Весь випуск

ЗАГАЛЬНИЙ