№ 1111 (2014): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна № 1111, серія „Питання політології”

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 7 від 27.06.2014 р.)
Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2014-11-13

ДЕРЖАВА ТА СУСПІЛЬСТВО У ПРОЦЕСАХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Політична теорія та практика демократії