Том 27 № 1132 (2014): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія „Питання політології”

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 11 від 24.11.2014 р.)
Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2015-02-15

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕМОКРАТІЇ

Громадянське суспільство та політична культура